Valstybės tarnautojų profesinė diskrecija aptarnaujant valstybinės įdarbinimo tarpininkavimo agentūros klientus: Lietuvos darbo biržos atvejis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstybės tarnautojų profesinė diskrecija aptarnaujant valstybinės įdarbinimo tarpininkavimo agentūros klientus: Lietuvos darbo biržos atvejis
Alternative Title:
Professional discretion of civil servants in serving the customers of public employment intermediation agency: the case of Lithuanian Labour Exchange
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2017, t. 16, Nr. 3, p. 424-438
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Įdarbinimo tarpininkavimas; Klientų aptarnavimo modelis; Profesinė diskrecija; Artimoji biurokratija; Job intermediation; Customer service model; Professional discretion; Street-level bureaucracy.
Keywords:
LT
Artimoji biurokratija; Įdarbinimo tarpininkavimas; Klientų aptarnavimo modelis; Profesinė diskrecija.
EN
Customer service model; Job intermediation; Professional discretion; Street-level bureaucracy.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas – išanalizuoti ir nustatyti, kiek pokyčiai aptarnaujant bei konsultuojant klientus valstybinėje įdarbinimo tarpininkavimo agentūroje Lietuvoje, t. y. Lietuvos darbo biržos prie SADM teritoriniuose padaliniuose remiasi valstybės tarnautojų įgalinimo stiprinimu, profesinės tarnautojų diskrecijos plėtimu. Taip pat siekiama įvertinti lūkesčius, susijusius su valstybės tarnautojų profesinės diskrecijos platesniu faktiniu naudojimu. Straipsnio tikslą siekiama įgyvendinti analizuojant mokslinę literatūrą remiantis atlikto empirinio tyrimo duomenimis, kurie geriausiai atskleidžia praktinį profesionalios diskrecijos naudojimą, įgyvendinant naująjį klientų aptarnavimo modelį. [Iš leidinio]

ENThe aim of this article is to analyze and identify to which extent changes in serving and counselling customers in public employment intermediation agency in Lithuania that is in subdivisions of Lithuanian Labour Exchange under the Ministry of Social Security and Labour, are based on strengthening empowerment of civil servants and development of their professional discretion. It also aims to evaluate civil servants’ expectations related to broader factual usage of professional discretion. The aim of the article is realized analyzing academic literature and data of conducted empirical research, which discover practical usage of professional discretion in the best way when implementing the new customer service model. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.ppaa.16.3.19340
ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67258
Updated:
2020-06-03 17:52:01
Metrics:
Views: 15    Downloads: 3
Export: