Pasitenkinimas darbu Valstybės tarnybos departamente Lietuvoje: išorinių ir vidinių veiksnių analizė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pasitenkinimas darbu Valstybės tarnybos departamente Lietuvoje: išorinių ir vidinių veiksnių analizė
Alternative Title:
Job satisfaction in the civil service department of Lithuania: analysis of extrinsic and intrinsic factors
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2017, t. 16, Nr. 3, p. 390-404
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Valstybės tarnyba; Pasitenkinimas darbu; Išoriniai ir vidiniai pasitenkinimo darbu veiksniai; Civil service; Job satisfaction; Extrinsic and intrinsic determinants of job satisfaction.
Keywords:
LT
Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service; Darbo sąlygos / Working conditions; Išoriniai ir vidiniai pasitenkinimo darbu veiksniai.
Summary / Abstract:

LTMokslinėje literatūroje pasitenkinimas darbu identifikuojamas svarbia efektyvios organizacijų veiklos dedamąją, tačiau teoretikų ir praktikų dėmesys Lietuvos valstybės tarnyboje dirbančių asmenų pasitenkinimui darbui vis dar yra fragmentiškas. Straipsnyje aptariama pasitenkinimo darbu samprata, įvairių motyvacinių veiksnių reikšmė valstybės tarnyboje dirbančių asmenų pasitenkinimui darbu ir, vadovaujantis 2017 m. atlikto kiekybinio tyrimo rezultatais, analizuojami Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigos – Valstybės tarnybos departamento – darbuotojų pasitenkinimą darbu sąlygojantys veiksniai. Tyrimo duomenų analizė atskleidė, jog įstaigos darbuotojų pasitenkinimą darbu stipriau sąlygoja vidiniai, o ne išoriniai motyvaciniai veiksniai. Aukštesnis įstaigos darbuotojų pasitenkinimas darbu yra siejamas su darbo vietoje kylančiu pasiekimo jausmu, galimybe dirbti įdomų darbą ir adekvačiomis paaukštinimo galimybėmis. [Iš leidinio]

ENAcademic literature identifies job satisfaction as an important determinant of effective organisational performance, though the contemporary attention of theorists and practitioners for job satisfaction of individuals working in Lithuanian civil service is still fragmented. The article discusses the concept of job satisfaction, examines the significance of various motivational factors for civil servants’ job satisfaction and analyses the determinants of job satisfaction in the Civil Service Department of Lithuania. The empirical analysis is based on the results of quantitative research conducted in 2017. The research results revealed that job satisfaction of individuals working in the above mentioned institution is more determined by intrinsic rather than extrinsic motivational factors. Higher levels of job satisfaction are associated with sense of achievement arising from work, interesting, exciting job content and adequate promotional opportunities. The research finding also proposed the challenging trend indicating the negative correlation between job satisfaction and possibilities for to grow personal skills. This paradox is possibly explained by Simon’s bounded rationality theory, as well as by methodological specificity, and eventually opens wide platform for further research in public sector. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.ppaa.16.3.19337
ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67253
Updated:
2018-12-17 14:15:08
Metrics:
Views: 30    Downloads: 15
Export: