Atliekų tvarkymo politikos formavimas Lietuvoje taikant žiedinės ekonomikos modelį

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Atliekų tvarkymo politikos formavimas Lietuvoje taikant žiedinės ekonomikos modelį
Alternative Title:
Waste management policy development in Lithuania applying circular economy model
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2017, t. 16, Nr. 1, p. 91-107
Keywords:
LT
Atliekų tvarkymas / Waste management; Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration; Politika / Politics.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas atliekų tvarkymo politikos formavimas taikant žiedinės ekonomikos modelį, tiriamos Lietuvos atliekų tvarkymo politikos formavimo gairės numatytiems Europos Sąjungos žiedinės ekonomikos uždaviniams atliekų tvarkymo srityje įgyvendinti. Tyrimo dalį sudaro Lietuvos atliekų tvarkymo politikos tobulinimo gairių žiedinės ekonomikos uždaviniams pasiekti analizė. Siekiant nustatyti, kaip turi būti formuojama Lietuvos atliekų tvarkymo politika žiedinės ekonomikos kontekste, atliktas kokybinis tyrimas, apklausiant įvairių valdymo lygmenų atliekų tvarkymo srities specialistus. Remiantis atliktu ekspertų interviu, formuojama atliekų tvarkymo politika turi būti orientuota į techninės infrastruktūros ir sistemų plėtrą, glaudesnį tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir griežtesnį teisinį šių sričių reguliavimą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Atliekų tvarkymas; Žiedinė ekonomika; Modelis; Politikos formavimas; Didėjantys atliekų kiekiai; Waste management; Circular economy; Model; Policy development; Waste generation.

ENThis paper analyses waste management policy development applying circular economy model and study its possibilities in Lithuania. The first part of this paper is dedicated to waste management policy concept, its dynamic analysis, circular economy model influence on waste management and waste management tools identification. The part of research analyses formation of waste management policy using circle economy in Lithuania. Used qualitative research based analysis of formed Lithuanian waste management policy using circle economy model. Project has found that currently formed waste management policy using circle economy or not targeted and systematic corrections are needed in order to achieve ambitious goals of the model. Identification of corrections and their practical appliance in policy formation would probably not only lead to the achievement of circle economy goals in Lithuania, but also would contribute to the targeted waste management policy formation on national, regional and local levels. [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.ppaa.16.1.18016
ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67221
Updated:
2018-12-17 14:15:02
Metrics:
Views: 46    Downloads: 13
Export: