Panevėžio kolegijos studentų požiūris į žiedinės ekonomikos siekius Lietuvoje darnaus vystymosi kontekste

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Panevėžio kolegijos studentų požiūris į žiedinės ekonomikos siekius Lietuvoje darnaus vystymosi kontekste
Alternative Title:
Panevėžys university of applied sciences students’ attitudes towards circular economy objectives in Lithuania in the context of sustainable development
In the Journal:
Iššūkiai ir socialinė atsakomybė versle [Challenges and social responsibility in business]. 2021, p. 98-107
Keywords:
LT
Panevėžys; Lietuva (Lithuania); Aplinkos apsauga / Environmental protection; Ekonominė analizė. Prognozavimas / Economic analysis. Forecasting; Studentai / Students.
Summary / Abstract:

LTUžtikrinti tvarų, aplinkai ir klimatui palankų ekonominį augimą, žmonių sveikatą, ilgaamžiškumą bei gyvenimo kokybę išlieka vienu pagrindinių kiekvienos šalies tikslų. Vienas iš būdų siekiant šių tikslų pasaulyje bei Lietuvoje yra perėjimas žiedinės ekonomikos link. Straipsnio tikslas - išanalizuoti Panevėžio kolegijos studentų požiūrį į žiedinės ekonomikos siekius Lietuvoje, jų asmeninį indėlį siekiant žiedinio vartojimo. Atlikus tyrimą nustatyta, kad Panevėžio kolegijos studentų požiūriu vieni svarbiausių siekių diegiant žiedinę ekonomiką Lietuvoje yra jog iki 2030 m. visos pakuotės būtų arba perdirbamos arba pakartotinai naudojamos, sukurti ekonomiškai efektyvų ir konkurencingą žemės ūkį, pagrįstą mažesnį poveikį aplinkai darančiu ūkininkavimu, atsisakyti netvaraus plastiko, užtikrinti efektyvų bei veiksmingą atliekų arba antrinių žaliavų paruošimą pakartotiniam naudojimui. Studentai suvokia žiedinės ekonomikos naudą ir patys prisideda prie švaresnės aplinkos ir tvaresnės ateities kūrimo. Pagrindiniai žodžiai: žiedinė ekonomika, darnus vystymasis. [Iš leidinio]

ENOne of the ways to achieve a stable economy is the transition to a circular economy. The object of the research is the Panevėžys university of applied sciences students’ attitudes towards circular economy objectives in Lithuania. Tasks: To analyse the objectives of the circular economy in the context of sustainable development from the theoretical point of view, to evaluate students' attitudes towards the objectives of the circular economy in Lithuania, to evaluate students' personal contribution to implementing waste collection and sorting. Research methods: analysis of scientific literature, questionnaire survey. The research revealed that the most important goals are that all packaging is either recyclable or reusable, to develop cost-effective and competitive agriculture based on low-impact farming, reject frail plastics, ensure an efficient and effective waste or secondary material re-use. Students contribute to a cleaner environment and a more sustainable future. Key words: circular economy, sustainable development. [From the publication]

ISSN:
2029-7130
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/104973
Updated:
2023-10-28 12:58:49
Metrics:
Views: 3
Export: