Académie de Vilna

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Académie de Vilna
Alternative Title:
  • Vilniaus piešimo mokykla 1866-1915: parodos katalogas
  • Vilnius drawing school 1866-1915: exhibition catalogue
Editors:
Širkaitė, Jolanta
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2017.
Pages:
365 p
Notes:
Bibliografija išnašose.
Keywords:
LT
19 amžius; Izraelis (Israel); Prancūzija (France); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Rusija (Россия; Russia; Russia; Rossija; Rusijos Federacija; Rossijskaja Federacija); Parodos / Exhibitions; Žydai / Jews.
Summary / Abstract:

LTDaugiatautės Vilniaus piešimo mokyklos (1866–1915) reiškinys aptariamas jai skirtos parodos kataloge. Pasitelkus dokumentų tyrimus Vilniaus, Sankt Peterburgo, Maskvos archyvuose, įvadiniame straipsnyje rekonstruojamos mokyklos įkūrimo peripetijos, veiklos pobūdis, dailės dėstymo ypatumai, dėstytojų bei mokinių vardai ir pavardės. Remiantis Ivano Trutnevo programa, 1866 m. Vilniuje buvo įkurta Amatų-piešimo mokykla ir Tapybos klasės. Pagrindinės Trutnevo pedagoginio metodo nuostatos nutolo nuo akademizmo dailės mokymo sistemos. Baigę keturis mokyklos kursus, mokiniai būdavo puikiai įvaldę piešimo ir braižybos pagrindus ir galėdavo įstoti toliau mokytis aukštosiose dailės mokyklose. Liberali mokyklos sąranga leido joje studijuoti visų socialinių sluoksnių atstovams. Ypač daug judėjų tikėjimo mokinių mokyklą lankė XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje, kai 1882 m. žydų sėslumo zonos buvo dar labiau apribotos ir Rusijos aukštosios mokyklos tapo jiems nebepasiekiamos. Tokiu būdu į Vilnių atkeliavo P. Kremenis, Ch. Sutinas, A. Kikoinas, R. Geninas ir daugelis kitų. Vieni, baigę aukštuosius dailės mokslus, įsiliejo į Lietuvos dailės gyvenimą, kiti susiejo savo likimą su Rusija, Prancūzija, Izraeliu, JAV, Pietų Afrika. Vilniaus piešimo mokyklai skirtos parodos tikslas – surinkti po pasaulį išsibarsčiusių jos auklėtinių kūrybos pavyzdžius, liudijančius šios mokyklos profesionalumo lygį, atskleidžiančius jos dėstytojų ir mokinių kūrybinę įvairovę, ir įrodyti, jog Vilnius net ir tais gūdžiais carinės priespaudos laikais nebuvo tik provincialus Rusijos imperijos ar Europos pakraštys.Reikšminiai žodžiai: Vilniaus piešimo mokykla (Vilnius Drawing School); Parodos katalogas; Trutniovas Ivanas; Vilnius Drawing School; Exhibition Cataloque; Trutnev Ivan.

ENThe phenomenon of Vilnius multiethnic drawing school (1866–1915) is discussed in the catalogue of exhibition dedicated to it. Through the study of documents in Vilnius, St. Petersburg, Moscow archives, complicated circumstances of the establishment of the school, the nature of activity, peculiarities of art teaching, names and surnames of the teachers and pupils are presented in the introductory article. Based on Ivan Trutnev's program, in 1866 Crafts-drawing school and Painting classes were established in Vilnius. The main presumptions of Trutnev's pedagogical method moved away from academic art teching system. After completing four courses at school, students would have mastered the basics of drawing and drafting and were able to go on to study at higher art schools. The liberal school system allowed members of all social circles to study. Especially many Jewish students were attending the school at the end of the XIXth - beginning of the XXth century, when in 1882 pales of settlement were even more restricted and Russian higher education institutions became unavailable to them. In this way, P. Krémègne, Ch. Soutine, I. Kikoin, R. Genin and many others came to Vilnius. Some, after completing higher art studies, joined Lithuanian art society, others linked their fate with Russia, France, Israel, the United States, South Africa. The purpose of the exhibition dedicated to Vilnius drawing school is to collect examples of art works of its students scattered across the world, showing the level of professionalism of this school, revealing creative diversity of its teachers and students, and to prove that Vilnius even in times of tsarist oppression was not just a provincial corner of the Russian empire or Europe.

ISBN:
9789955868934
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67203
Updated:
2019-03-12 19:15:59
Metrics:
Views: 34
Export: