Zum Problem der Übersetzbarkeit deutscher Heckenausdrücke ins Litauische

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
Zum Problem der Übersetzbarkeit deutscher Heckenausdrücke ins Litauische
Alternative Title:
  • Vokiškų hedžingo priemonių vertimo į lietuvių kalbą problemos
  • German hedges: translatability into Lithuanian
In the Journal:
Valoda - .... Valoda dažādu kultūru kontekstā [Language. Language in Various Cultural Contexts]. 2005, P. 463-470
Keywords:
LT
Vokiečių kalba / German language.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos hedžingo vertimo problemos iš vokiečių kalbos į lietuvių kalbą. Vertimo testų pagalba siekiama nustatyti, su kokiais sunkumais susiduria vertėjas, versdamas hedžingo priemones į lietuvių kalbą. Hedžingą galima nagrinėti tiek semantiniu, tiek pragmatiniu požiūriu. Kadangi pats vertimas traktuojamas kaip pragmatinė kategorija, verčiant hedžingo priemones svarbu atpažinti jų pragmatines funkcijas. Straipsnyje apsiribojama trimis pagrindinėmis komunikacinėmis-pragmatinėmis funkcijomis: mandagumu, komunikaciniu netikrumu ir subjektyviu komentaru. Vertinant vertimo kokybę svarbiausios vertimo strategijos kaip konkretūs problemų sprendimo būdai. Testuojami asmenys hedžingo priemones verčia orientuodamiesi į originalo tekstą. Dėl to neišvengiamas pažodinis vertimas, kuris dažnai būna klaidingas. Iškilus suvokimo problemoms, hedžingo priemonės apskritai neverčiamos. Versdami vokiškas hedžingo priemones, išreiškiančias subjektyvų kalbėtojo požiūrį, verčiantieji naudoja analogiškas formuluotes. Daugiausiai sunkumų iškyla verčiant modalinius veiksmažodžius, žyminčius komunikacinį netikrumą, nes nesutampa jų reikšmės apimtys vokiečių ir lietuvių kalbose. Perfrazavimo bei hedžingo priemonių pakeitimo originalo kalboje būdais naudojamasi itin retai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vokiečių kalba.

ENThe paper deals with the difficulties of rendering German hedges into Lithuanian. On the basis of translation tests, it aims to identify the problems faced by the translator conveying hedges in Lithuanian. Hedges may be explored from both semantic and pragmatic points of view. As translation in itself is regarded as a pragmatic category, when translating hedges it is of importance to recognize their pragmatic functions. The paper is restricted to three basic communicative-pragmatic functions: politeness, communicative uncertainty and subjective comment. When assessing the quality of a translation, translation strategies as specific ways of dealing with problems are of utmost importance. The tested subjects render hedges on the basis of the language of the original. Due to that, word-for-word translation (which may be wrong) becomes inevitable. If any problems of understanding arise, hedges are not translated at all. When translating hedges expressing subjective attitudes of the speaker, translators use analogous wording. The majority of problems arise in case of translating modals denoting communicative uncertainty as their semantic fields in German and Lithuanian are not fully overlapping. Translation methods of paraphrasing and hedges replacement in target language are used extremely rarely. [From the publication]

ISBN:
9984142736
ISSN:
1691-6042
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6720
Updated:
2013-04-28 16:28:52
Metrics:
Views: 21
Export: