The Regulation of working time organization in the public sector

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Regulation of working time organization in the public sector
Alternative Title:
Darbo laiko reguliavimas viešajame sektoriuje
In the Journal:
Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose. 2014, t. 1, nr. 10, p. 138-145
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Darbdaviai; Darbo laikas; Darbo organizavimas; Darbuotojai; Kauno regionas; Viešas sektorius; Viešasis sektorius; Employees; Kaunas district; Organisation of work; Public sector; Working time.
Keywords:
LT
Darbas / Labour. Work; Darbdaviai / Employers; Darbuotojai / Workers; Kauno regionas; Viešas sektorius; Viešasis sektorius.
Summary / Abstract:

LTDarbo organizavimas yra būtina įmonės veikla, nes be organizavimo nebus vykdomi darbai ir nebus įgyvendinti įmonės tikslai. Galima teigti, kad be darbo organizavimo įmonė iš viso neegzistuotų, jis turi vykti pastoviai. Vis daugiau darbo laiko organizavimo problemų kyla ir Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse, kurias sąlygoja iš senų laikų nusistovėję darbo organizavimo principai. Siekiant darbuotojų darbo efektyvumo, reikia tinkamai organizuoti jų darbo laiko paskirstymą. Racionaliai paskirstytas ir suorganizuotas darbo laikas lemia tiek organizacijos, tiek pačių darbuotojų gerovę. Darbas yra tai, be ko žmonės negalėtų gyventi, tačiau žmonės visuomet stengiasi savo darbą palengvinti. Ir tikrai ne dėl to, kad jie tingėtų, o dėl to, kad žmonės nori kuo greičiau ir geriau patenkinti savo poreikius. Pastaruoju metu Europoje populiarėja nestandartinės darbo organizavimo formos, kurios yra lankstesnės bei palankesnės dirbantiesiems. Lankstesnėmis darbo formomis yra nukrypstama nuo įprastų darbo sutarčių. Norint pasiekti organizacijos tikslus, turi būti tinkamai organizuojamas ne tik darbuotojų darbas, bet visų pirma vadovas pats turi tinkamai susiplanuoti savo darbų planą. Duomenims apie darbo laiko organizavimą Kauno rajono savivaldybės administracijoje surinkti buvo galima panaudoti kelis būdus. Kaip efektyviausias ir patogiausias buvo pasirinkta anketinė apklausa ir apklausti 85 procentai Kauno rajono savivaldybės administracijos darbuotojų. Apklausa buvo atlikta 2012 m. vasario – gegužės mėn. Savivaldybės darbuotojai geranoriškai sutiko pasidalinti savo patirtimi ir atsakyti į anketoje pateiktus klausimus. Apklausoje dalyvavo 65% apklaustųjų moterų ir 35% apklaustųjų vyrų. Apibendrinant galima teigti, jog darbo organizavimas yra būtina kiekvienos įmonės veikla, nes be organizavimo nebus vykdomi darbai ir nebus įgyvendinti įmonės tikslai.Įmonės vadovų ir darbuotojų darbo laikas yra organizuojamas pradedant tikslų nustatymu. Įmonės tikslai nulemia tolimesnę įmonės veiklą. Vienas iš pagrindinių veiksnių apsunkinančių darbų organizavimą yra emocinė įtampa. Tačiau gebėjimas ją valdyti turi būti viena iš pagrindinių gero darbuotojo asmeninių savybių. Geram darbo organizavimui reikia patirties, kuri įgyjama permąstant ir išsiaiškinant atliktų darbų pliusus ir minusus bei padarant išvadas, kurios bus naudingos tolimesniems darbų planavimo etapams. Atlikus tyrimą išsiaiškinta, kad darbą Kauno rajono savivaldybėje darbuotojai dažniausiai renkasi dėl tinkamų asmeninių savybių, darbuotojai yra jauni, išsilavinę arba dar nebaigę aukštojo mokslo asmenys. Kaip parodė atliktas tyrimas, viršvalandžiai šioje organizacijoje nebūdingi, arba jų būna labai mažai, todėl galima daryti išvadą, kad darbo laikas Kauno rajono savivaldybėje organizuojamas pakankamai tinkamai. Darbo krūviu taip pat patenkinti dauguma savivaldybės darbuotojų, nepasitenkinimas šiek tiek jaučiamas tarp mažą darbo stažą organizacijoje turinčių darbuotojų. Savivaldybėje ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas galimybei kelti kvalifikaciją. Turėtų dažniau būti rengiami kvalifikacijos kėlimo kursai. Sudarius galimybę kelti kvalifikaciją, sumažėtų darbuotojų kaita, būtų pritraukti ilgalaikiai darbuotojai, turintys įgūdžių bei patirties, nes atlikto tyrimo duomenimis nustatyta, kad galimybė kelti kvalifikaciją yra vienas iš pagrindinių motyvacijos veiksnių. Vadovas turėtų suteikti galimybes laisviau rinktis darbo pradžios ir pabaigos laiką (ši galimybė numatyta ir įstatymų lygiu), taip sudarydami geresnes sąlygas darbuotojų individualiems poreikiams tenkinti. [Iš leidinio]

ENWork is a significantly important part of our life. However, people always try to facilitate it. It is not because of laziness but rather because of eager to satisfy their needs in the fastest and the best way possible. A man cannot perform all the work himself, without the help of others. In the times of industrial growth, the work is carried out by joint effort of several or even more people. From the perspective of management, organisation is the design and development of homogenous systems from people, equipment and material, as well as the implementation of such systems by applying other management functions. The organisation of heads and employees working time begins with the determination of goals. Company’s goals determine its further activity. Emotional tension is one of the main factors that make the process of work organisation difficult. However, the ability to manage this tension is considered to be significantly important personal features of a good employee. [From the publication]

ISSN:
1822-1068; 2335-8904
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67173
Updated:
2020-03-26 06:21:52
Metrics:
Views: 7
Export: