Didžiosios knygnešių bylos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Didžiosios knygnešių bylos
Alternative Title:
The Great court cases of knygnešiai
Editors:
Katilius, Algimantas, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2006.
Pages:
420 p
Keywords:
LT
Lietuva Rusijos imperijos sudėtyje (1795 – 1915); 20 amžius.
Summary / Abstract:

LTIstorinių šaltinių publikacija skirta knygnešių ir knygnešystės epochai, kuri apima 1864–1904 metus. Knygnešių ir knygnešystės atsiradimą sąlygojo Rusijos imperijos politinės ir administracinės valdžios vykdyta politika lietuvių tautos atžvilgiu. Tai tradicinio lotyniškojo raidyno lietuviškoje raštijoje pakeitimas rusiškais rašmenimis (kirilica) ir vėlesnis draudimas lietuviškus raštus spausdinti gotišku šriftu. Dokumentų rinkinyje „Didžiosios knygnešių bylos“ spausdinama archyvinė medžiaga apie Žemaičių vyskupo Motiejaus Valančiaus iniciatyva įsteigtą pirmąją knygnešių organizaciją ir vėliau įkurtas didesnes knygnešių draugijas: Garšvių bendrovę, „Atgają“, „Sietyną“, „Artojų“ ir „Lietuvos tarnų“. Be to, šiame leidinyje paskelbta bendresnio pobūdžio archyvinė medžiaga, kuri atspindi situaciją platesniame kontekste, atskleidžia kokią vietą knygnešių bylos XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje Lietuvoje užėmė visų antivyriausybinių (politinių) bylų sraute. Tai Vilniaus teismo rūmų prokuroro 1897 ir 1902 m. pranešimai, ištraukos iš Policijos departamento apžvalgų apie Kauno ir Suvalkų gubernijų žandarų valdybų atliktas kvotas 1895–1897 m. Rinkinyje skelbiami dokumentai iš Lietuvos ir Rusijos archyvų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Rusijos imperijos tautinė politika; Spaudos draudimas; Vyskupai; Knygnešiai; Knygnešių draugijos.

ENThe publication of historical sources is dedicated to epoch of knygnešiai (book smugglers) that encompasses the period of 1864-1904. The origin of knygnešiai was stipulated by the administrative policy implemented by the Russian empire against Lithuanians. It was materialized by the displacement of the traditional Latin alphabet used in Lithuanian writing with the Russian characters (Cyrillic) and the ban to print Lithuanian writing in gothic shrift. The collection of documents “The Great Cases of Knygnešiai” (Didžiosios knygnešių bylos) presents material about the first organization of knygnešiai instituted by bishop Motiejus Valančius and other knygnešiai organizations established later: Garšvių association, “Revival” (Atgaja), “Chandelier” (Sietynas), “Ploughmen” (Artojas) and “Lithuanian servants” (Lietuvos tarnai). This publication provides a more general archival material. It gives a broader understanding of what position the cases/lawsuits of knygnešiai occupy in the stream of other anti-imperialistic (political) cases in the end of 19 and the beginning of the 20 century. The collection includes reports of the prosecutor of Vilnius Court from 1897 to 1902, excerpts from the reviews of Police Department about interrogations made by gendarme in Kaunas and Suvalkai regions from 1895 to 1897. The collection included documents from Lithuanian and Russian archives.

ISBN:
9986780772
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6714
Updated:
2013-04-28 16:28:48
Metrics:
Views: 48
Export: