Suaugusiųjų sveiko gyvenimo trukmė Lietuvoje 2012–2014 m.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Suaugusiųjų sveiko gyvenimo trukmė Lietuvoje 2012–2014 m
Alternative Title:
Healthy life years of adults in Lithuania in 2012–2014
In the Journal:
Visuomenės sveikata [Public health]. 2016, Nr. 4 (75), p. 31-37
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Sveikata / Health.
Summary / Abstract:

LTTikslas. Įvertinti suaugusiųjų sveiko gyvenimo trukmę Lietuvoje 2012–2014 m. pagal apskritis, lytį ir amžių. Tyrimo medžiaga ir metodai. Mirusiųjų 2012–2014 m. skaičius pagal amžių, lytį, administracinę teritoriją gautas iš Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro. Skaičiuojant sveiko gyvenimo trukmę (SGT) funkciniams apribojimams vertinti panaudoti 2012–2014 m. gyventojų pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinių tyrimų rezultatai (EU-SILC), gauti iš Statistikos departamento. SGT skaičiuoti naudotas GALI indeksas (pagal amžių, lytį ir apskritis). 2012–2014 m. GALI indekso klausimo formuluotė nekito: „Ar per pastaruosius 6 mėnesius Jūsų veikla, palyginti su įprastine žmogaus veikla, buvo ribojama dėl sveikatos sutrikimų?“, atsakymo variantai: „labai ribojama“, „šiek tiek ribojama“, „neribojama“. Vertinta, kad žmogus turi funkcinių sveikatos apribojimų, jei į GALI klausimą atsakė, kad veikla yra labai arba šiek tiek apribota. SGT rodikliai skaičiuoti remiantis Sullivano metodu. SGT išgyvenimo lentelės sudarytos naudojantis Microsoft Excel programa. Rezultatai. 2012–2014 m. 20 m. amžiaus Lietuvos gyventojų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė buvo 55 metai, o sveiko gyvenimo trukmė – 40 metų. Sulaukę 65 m. amžiaus asmenys iš tikėtinai likusių gyventi 17 metų 6 metus galėjo tikėtis nugyventi be apribojimų. Lietuvos 20-mečių vyrų SGT 2012–2014 m. buvo 37,6 metų, moterų – 42,1 metų, taigi moterų SGT buvo ilgesnė nei vyrų 4,5 metų. Sulaukusių 65 m. amžiaus vyrų SGT buvo 5,7 metų, moterų – 6,1 metų. Ilgiausia SGT buvo Vilniaus (44,3 metų) ir Klaipėdos (40 metų) apskričių 20 m. amžiaus gyventojų. Analizuojant gyventojų SGT apskrityse pagal lytį nustatyta, kad ilgiausia SGT buvo 20 m. amžiaus vyrų, kurie gyveno Vilniaus apskrityje (40,7 metų).Tai sudarė 82,4 proc. nuo Vilniaus apskrities vyrų VGT. Moterų, gyvenančių Vilniaus apskrityje, SGT tiriamuoju laikotarpiu taip pat buvo ilgiausia (47,2 metų). [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Apskritis; GALI indeksas; Lietuvos apskritys; Lytis; Sveiko gyvenimo trukmė; District; Districts of Lithuania; GALI index; Gender; Healthy life years; Lithuania.

ENThe aim of the study was to evaluate healthy life years (HLY) of adults in Lithuania in 2012–2014 years by the districts, gender and age. Material and methods. The mortality data in 2012–2014 years by the gender, age and districts were obtained from the Causes of Death registry. Data from EU-SILC (Statistics on Income and Living Conditions) survey was obtained from Statistics Lithuania and the question on long term related disability (known as the Global Activity Limitation Indicator, GALI) was used to calculate HLY during 2012–2014. The GALI index has not changed in 2012–2014 years. Answers to the question “Do your activities when compared with normal human activities were restricted due to health problems in the last 6 months?” was used to calculate HLY. It has been estimated that a person has a functional health restrictions if the answer of the GALI question was that the activity of the respondent are very or somewhat restricted. HLY were calculated based on the Sullivan method. Microsoft Excel was used to construct survival tables for HLY. Results. Life expectancy of 20 year old Lithuanians was 55 years in 2012–2014, while the healthy life years (HLY) was 40 years. HLY at age 65 has decreased by 6 year. Women HLY were 4.5 years higher than men: HLY of Lithuanian males were 37.6 years, females – 42.1 years. HLY at age 65 has decreased by 5.7 for men and by 6.1 year for women. The highest HLY of the 20 year old Lithuanians were in the districts of Vilnius (44.3 years) and Klaipėda (40 years). 20 year old males who lived in Vilnius district had the highest HLY (40.7 years) and it accounted for 82.4 % of total male life expectancy in Vilnius district. Females in Vilnius district also had the highest HLY (47.2 years) during 2012–2014. [From the publication]

ISSN:
1392-2696
Related Publications:
Lietuvos gyventojų mirtingumas ir epidemiologinis perėjimas 1849-1921 metais / Dovilė Bugienė. Sociologija. Mintis ir veiksmas 2021, Nr. 1 (48), p. 71-96.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/67093
Updated:
2021-02-24 10:08:26
Metrics:
Views: 12    Downloads: 1
Export: