Approach of the modern state and the church to the institution of marriage

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Approach of the modern state and the church to the institution of marriage
Alternative Title:
Šiuolaikinės valstybės ir bažnyčios požiūris į santuoką
In the Journal:
Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose. 2014, t. 1, nr. 10, p. 166-173
Keywords:
LT
Bažnyčia / Church; Šeima / Family; Valstybė / State.
Summary / Abstract:

LTSantuokinės teisės ir pareigos religijos požiūriu yra privalomos ne tik viešojo gyvenimo santykiuose, bet ir sąžinės požiūriu. Šiuolaikinės civilizacijos demokratinės visuomenės pripažįsta savo piliečių teisę gerbti savo įsipareigojimus tiek pagal valstybinę, tiek konfesinę teisę. Tačiau šios abi sistemos yra labai skirtingos. Kai kurios šalys pripažįsta bažnytinę santuoką, kitose teisines pasekmes sukelia tik santuokos sudarytos pagal valstybės keliamus reikalavimus. Moderni bažnyčia aiškiai pasisako už santuoką ir šeimą, tačiau nepripažįsta civilinės santuokos. Moderni valstybė pripažįsta civilinės santuokos registraciją, tačiau valstybė pripažįsta tik tas santuokas, kurios yra sudarytos pagal civilinės teisės keliamus reikalavimus. Tiek religinės bendruomenės, tiek ir valstybė turi stiprius interesus reglamentuojant santuokas. Šie interesai kyla iš esminių institucinių bei praktinių ir koncepcinių bažnyčios ir valstybės reikmių. Konfliktai tarp valstybės bažnyčios, reguliuojant santuokos instituciją iš vienos pusės kyla santuokos sudarymo ir pripažinimo klausymais, konfliktus iš kitos pusės sukelia ir santuokos anuliavimo, nutraukimo klausimai. Valstybės požiūriu santuoka yra sutartis, bažnyčios- sutartis ir sakramentas. Valstybė ir bažnyčia liberalioje valstybėje pripažįsta viena kitos suverenitetą savo srityje ir abi bendradarbiauja. Problemos iškyla kada šios abi institucijos siekia realizuoti savo suverenitetą. Abi institucijos rūpinasi žmonių gerove. Valstybė sutuoktiniais rūpinasi tik pasaulietinėje srityje, kuri detaliai reglamentuoja asmenų gerovę, sukuriant žmonėms galimybes patenkinti savo interesus. Valstybė savo piliečiams suteikia garantijas.Bažnyčios pozicija yra ta, kad, jos nuomone, santuoka yra sakramentas ir savo teisinius santuokos sudarymo padarinius nustumia į antrąją vietą. Šis požiūris yra pagrįstas atsižvelgiant į valdžių padalijimo tarp valstybės ir bažnyčios. Valstybė nustato tik teisiškai privalomas sutuoktinių teises ir pareigas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bažnyčia; Moderni valstybė; Santuoka, sutuoktinių teisės ir pareigos; Santuokos institutas; Sutuoktinių teisės ir pareigos; Šiuolaikinė valstybė; Church; Institution of marriage; Marriage; Matrimonial rights and duties; Modern state.

ENThe matrimonial rights and duties in the religious view are binding not only in the external sphere of public life but in the internal sphere of one’s conscience. Democratic systems of modern civilization recognize the right of their religious citizens to worship and respect their obligations to the confessional law. However, these systems differ in the aspect of respect vis-à-vis the individuals’ religious feelings regarding religious marriage. Confessional marriages are recognized by civil law in some countries: in others – the church marriage is not recognized as it has no legal power. The modern Church is clearly in favour of marriage and family. Marriage and family are no obsolete models of pre-modern times, nor are they solutions to embarrassing situations, nor can they be swept away as a failed development that has to be overcome. [From the publication]

ISSN:
1822-1068; 2335-8904
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66981
Updated:
2020-04-19 18:42:37
Metrics:
Views: 7    Downloads: 3
Export: