Nefiskalinių (netarifinių) eksporto apribojimų Europos Bendrijos vidaus rinkoje draudimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nefiskalinių (netarifinių) eksporto apribojimų Europos Bendrijos vidaus rinkoje draudimas
Alternative Title:
  • Prohibition of non-fiscal (non-tariff) export barriers in the internal market of the European Community
  • Prohibition of non-fiscal (non-tariff) export restrictions in the common market of the European Union
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 10 (88), p. 49-56
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Prekių judėjimas; Nefiskaliniai ribojimai; Diskriminacija; Movement of goods; Non-fiscal restrictions; Discrimination.
Keywords:
LT
Diskriminacija / Discrimination; Nefiskaliniai ribojimai; Prekių judėjimas.
EN
Movement of goods; Non-fiscal restrictions.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami nefiskalinių (netarifinių) eksporto apribojimų Europos Bendrijos (toliau – EB) vidaus rinkoje draudimo probleminiai klausimai. Šiuos apribojimus draudžia Europos Bendrijos Steigimo Sutarties (toliau – Sutartis) 29 straipsnis, tačiau teisinėje literatūroje Sutarties 29 straipsnio analizei skiriama nepakankamai dėmesio. Didžiausias dėmesys daugelio užsienio teisininkų darbuose skirtas Europos Teisingumo Teismo (toliau – ETT) jurisprudencijos nagrinėjimui. Kiti užsienio autoriai pateikia kiek išsamesnę Sutarties 29 straipsnio analizę, nagrinėdami kai kurias svarbesnes ETT bylas. ETT praktikoje bylų, susijusių su Sutarties 29 straipsnio aiškinimu, nėra daug. Straipsnyje bus nagrinėjamos tos bylos, kurios dažniausiai sutinkamos teisinėje literatūroje, jas papildant kitomis bylomis, apibendrintomis išanalizavus ETT praktiką. Pirmoje straipsnio dalyje apžvelgiami kiekybinių eksporto apribojimų klausimai, antroji straipsnio dalis skirta lygiaverčio poveikio priemonių analizei. Šio straipsnio tikslas – remiantis Sutarties 29 straipsnio nuostatomis, analizuoti ETT jurisprudenciją, teisinėje literatūroje išsakytas nuomones, EB institucijų priimtus antrinės teisės aktus, siekiant kaip galima išsamiau atskleisti netarifinių (nefiskalinių) eksporto apribojimų draudimo sampratą, apimtį, pateikti šių eksporto apribojimų pavyzdžių. Tyrimo objektas – ETT sprendimai, teisinė literatūra, EB institucijų antrinės teisės aktai. Straipsnyje naudoti šie moksliniai metodai: lyginamasis, loginis–analitinis, sisteminis, analogijos, istorinis, lingvistinis. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the issue of prohibition of non-fiscal (non-tariff) export barriers in the internal market of the European Community (hereinafter referred to as the EC). Such prohibition is provided for in Article 29 of the Treaty establishing the European Community (hereinafter referred to as the Treaty). Noteworthy, legal sources do not pay sufficient attention at Article 29. The majority of papers developed by foreign lawyers focus on the case law of the European Court of Justice (hereinafter referred to as the ECJ). The other foreign authors provide a more comprehensive analysis of Article 29 of the Treaty by examining several relevant ECJ cases. However, the list of cases dealing with Article 29 of the Treaty is not long. The first part of the paper makes an overview of qualitative export barriers, whereas its second part analyses the measures of equivalent effect. The purpose of the article is to analyse the case law of the ECJ related to Article 29 of the Treaty, examine the relevant opinions expressed in legal literature and have a look at the secondary legislation adopted by EC bodies. With that in mind, the aim is to make a thorough analysis of prohibition, and the scope, of non-fiscal (non-tariff) export barriers and give examples of such export barriers. The scope of research is ECJ judgements, legal literature and secondary legislation adopted by EC bodies. The article used the following scientific methods: comparative, logical-analytical, systemic, analogical, historical and linguistic.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Lietuvos užsienio prekybos su Rusija tendencijų retrospektyvinė analizė / Deimantė Kviklienė, Fausta Smolenskienė. Profesinės studijos: teorija ir praktika 2013, Nr. 11, p. 72-80.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6692
Updated:
2018-12-17 11:49:27
Metrics:
Views: 27    Downloads: 2
Export: