Mokyklos vadovų veikla tobulinant pedagogų bendradarbiavimą su mokinių tėvais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokyklos vadovų veikla tobulinant pedagogų bendradarbiavimą su mokinių tėvais
In the Journal:
Edukacinės studijos. 2008, 5, p. 150-159
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Mokyklos vadovai; Mokyklos vadovai, mokytojai, tėvai, įtrauktis, mokyklos bendruomenė, partnerystė; Mokytojai; Pedagogų bendradarbiavimas su mokinių tėvais; Tėvai mokiniai; Parents; Pupils; School directors, teachers, parents, involvement, scool society, partnership; School heads; Teachers; Teachers' collaboration with parents of pupils.
Keywords:
LT
Mokykla / School; Tėvai mokiniai.
Summary / Abstract:

LTMokinį ugdo ne vien mokykla, bet visos bendruomenės gyvenimas. Apklausos liudija, kad dauguma tėvų pasitiki mokykla, tačiau nežino apie daugelį mokyklos veiklos sričių arba neturi savo nuomonės. Tai rodo, kad mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas yra nepakankamas. Straipsnyje analizuojamas mokyklų vadovų požiūris ir vaidmuo tobulinant holistinio ugdymo problemą. Tyrimo objektas – mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas, vadovo veikla šioje srityje. Analizuojama, kokiais būdais bendradarbiauja mokykla ir šeima; koks mokyklų vadovų požiūris į mokyklos ir šeimos bendradarbiavimą; kokias naujoves inicijuoja mokyklų vadovai. Molėtų rajone atlikto empirinio tyrimo duomenys rodo, kad mokyklų vadovai ryšių su tėvais politiką kuria neįtraukdami į darbą visos mokyklos bendruomenės narių, o tik apsiribodami savo ir klasių auklėtojų jėgomis. Mokyklų vadovai neskatina pedagogų ieškoti ir panaudoti įvairesnių bendradarbiavimo ir pedagoginio švietimo formų, keliant tėvų bendrąją ir pedagoginę kultūrą, tobulinant pedagoginį tėvų švietimą. Vertindami mokyklų vadovų santykius su tėvais 5 balų sistema, ir patys vadovai, ir mokytojai bei tėvai vertina trejetui. Mokytojai vadovų veiklą vertina aukštesniu balu nei tėvai. Tyrimų duomenys rodo, kad tėvai per mažai bendrauja su klasių auklėtojais ir vadovais. Tėvai nori daugiau ir įvairesnių bendradarbiavimo formų: renginių, vakarų, paskaitų, kur burtųsi bendruomenės nariai, dalyvautų mokyklos vadovai.

ISSN:
1822-9204
Related Publications:
Bendrojo lavinimo mokyklos, kaip besimokančios organizacijos, veiklos charakteristikos teorinis pagrindimas / Berita Simonaitienė, Vilija Targamadzė. Tiltai. 2002, Nr. 1 (18), p. 95-105.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66850
Updated:
2020-05-25 15:34:38
Metrics:
Views: 24    Downloads: 8
Export: