Europos Tarybos ir Europos Parlamento direktyva dėl aplinkosauginės atsakomybės, atsižvelgiant į prevenciją ir žalos aplinkai atlyginimą, bei šios direktyvos įtaka Lietuvos ekologinei teisei

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Europos Tarybos ir Europos Parlamento direktyva dėl aplinkosauginės atsakomybės, atsižvelgiant į prevenciją ir žalos aplinkai atlyginimą, bei šios direktyvos įtaka Lietuvos ekologinei teisei
In the Journal:
Teisė. 2005, t. 56, p. 92-114
Keywords:
LT
Aplinkos apsauga / Environmental protection; Teisėkūra. Teisės šaltiniai / Legislation. Sources of law.
Summary / Abstract:

LT2004 m. balandį priimta Europos Tarybos ir Europos Parlamento direktyva dėl aplinkosauginės atsakomybės, atsižvelgiant į prevenciją ir žalos aplinkai atlyginimą, yra skirta užtikrinti tinkamą fundamentalaus Europos Sąjungos aplinkos apsaugos politikos principo - "teršėjas moka" - įtvirtinimą valstybių narių nacionaliniuose teisės aktuose ir sukurti vienodą visai Europos Bendrijai ir veiksmingą aplinkosauginės atsakomybės režimą, padėsiantį garantuoti normalią aplinkos būklę bei sveikas ir saugias gyvenimo sąlygas. Straipsnyje analizuojami pagrindiniai Direktyvos bruožai ir jos kuriamo aplinkosauginės atsakomybės režimo ypatumai, taip pat vertinama šios direktyvos įtaka Lietuvos ekologinei teisei. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Žala, aplinkosauga, direktyva.

ENThe Directive of the European Parliament and of the Council on environmental liability with regard to the prevention and remedying of environmental damage, adopted in April 2004, is dedicated to guarantee, that the fundamental principle of EU environmental policy - „the polluter pays"- is properly implemented by the national legal acts of the EU member statės and that the effective environmental liability regime is created, in order to ensure the normai statė of environment, healthy and safe living conditions. The article examines the main features of the mentioned Directive and the environmental liability regime created by it, and also evaluates the influence of the Directive to the Lithuanian environmental law. [From the publication]

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6685
Updated:
2018-12-17 11:39:46
Metrics:
Views: 48    Downloads: 13
Export: