The Polish-Lithuanian monarchy in international context

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Polish-Lithuanian monarchy in international context
Keywords:
LT
1569-1795. Lietuva ATR laikotarpiu.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama Lenkijos-Lietuvos monarchija tarptautiniame kontekste ir bandoma paaiškinti, kuo ši valstybė buvo panaši į kitas Europos monarchijas, o kas darė šią valstybę unikalia. Lenkijos-Lietuvos monarchija lyginama su Šv. Romos imperija, Vengrija, Austrija, Prūsija, Bohemija ir kitomis valstybėmis. Lenkijos-Lietuvos valstybės politinė santvarka labiausiai buvo panaši į Šv. Romos imperijos – abi buvo ilgaamžės renkamos monarchijos, kuriose valdovo valdžia buvo stipriai ribojama diduomenės ir bajorijos atstovų. Taip pat pasižymėjo quasi-federalizmu, kuris gana efektyviai leido išvengti vidinių konfliktų. Daug bendrumu randama ir su Vengrijos monarchija – abi konstitucinės, veikė seimų sistema, turėjo gana savarankiškų regionų, pasižymėjo religinių ir tautiniu pliuralizmu ir kt. Šiuo atžvilgiu Vengrijos ir Lenkijos-Lietuvos valstybės galima vadinti imperijomis, nors pastaroji turėjo labai mažai naudos iš išorės. Brandenburgo-Prūsijos monarchija taip pat pasižymėjo federalizmu ir didele religine tolerancija. Nepaisant šiandien stebimų Lenkijos-Lietuvos monarchijos panašumo į kitas to meto valstybes, amžininkai Lenkijos-Lietuvos politinę santvarką dažnai vadino tam tikra primityvia ir anachronistine politine santvarka ir pranašavo jos žlugimą. Jos silpnumas pasižymėjo ypatingai dideliu socialiniu atotrūkiu tarp kilmingųjų ir kitų visuomenės sluoksnių, kuris stabdė ekonominę raidą ir kt.Reikšminiai žodžiai: Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Europa; Lenkija (Lenkijos karalystė. Kingdom of Poland. Poland); Lenkijos-Lietuvos monarchija; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Palyginimas; Žečpospolita; Comparision; Europe; Poland Kingdom; Polish-Lithuanian monarchy; Rzeczpospolita; The Great Duchy of Lithuania.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66825
Updated:
2022-02-20 04:56:36
Metrics:
Views: 24
Export: