Dokumentas apie pasirengimą knygos mokslų studijoms Vilniaus universitete ir bibliotekos komplektavimo strategijas pirmaisiais XIX a. dešimtmečiais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dokumentas apie pasirengimą knygos mokslų studijoms Vilniaus universitete ir bibliotekos komplektavimo strategijas pirmaisiais XIX a. dešimtmečiais
In the Journal:
Knygotyra. 2017, t. 69, p. 216-252
Keywords:
LT
19 amžius; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje publikuojamas "Atgabentinų bibliografijos knygų sąrašas", atspindintis knygotyros veikalų komplektavimą Vilniaus universitete XIX a. pirmoje pusėje. Sąrašas buvo sudarytas Vilniaus universiteto bibliotekininko padėjėjo A. V. Bohatkevičiaus (Bohatkiewicz) arba paties bibliotekos prefekto L. Sobolevskio (Sobolewski) ranka 1826 m. gruodžio 14 d. Jo atsiradimas sietinas su planais skaityti Vilniaus universitete bibliografijos paskaitas, taip pat rengiamais bibliologijos mokslo darbais. Sąraše užregistruota 211 pavadinimų knygų. Jis sudarytas nesilaikant nei abėcėlinės, nei dalykinės ar chronologinės tvarkos. Bibliografinio aprašo požiūriu sudarytas nepriekaištingai, išlaikant aiškią ir vienodą bibliografinio įrašo struktūrą. Straipsnio autorių parengtuose paaiškinimuose aptariami atskirų leidinių ypatumai, reikšmingumas, vartojimo Lietuvoje bibliologijos mokslo erdvėje intensyvumas, pateikiamos pastabos apie sąraše minimų veikalų (ne)naudojimą svarbiausiuose to meto knygos mokslo veikaluose - J. Lelevelio "Dvejete bibliografinių knygų" ir A. V. Bohatkevičiaus "Veikale apie visuotinę bibliografiją", jų įsigijimo aplinkybes, kainą. Publikuojamas sąrašas yra svarbus bibliologinės minties šaltinis, atskleidžiantis mokslo komunikacijos Vilniaus universitete ir Vidurio bei Rytų Europoje XIX a. pirmoje pusėje ypatumus, leidžiantis patikslinti A. V. Bohatkevičiaus tiriamojo darbo metodiką, "Veikalo apie visuotinę bibliografiją" gimimo aplinkybes bei atkurti pasirengimo dėstyti novatorišką bibliografija vadintą dalyką istoriją.

ENThis article contains the "List of bibliography books to be brought", which reflects gathering of works of book studies in Vilnius University in the first half of the XIXth century. The list was compiled by Vilnius University's librarian's assistant A.V. Bohatkiewicz or by the prefect of the library L. Sobolewski himself on 14 December of 1826. Its appearance is related to the plans of giving bibliography lectures at Vilnius University, also with bibliology research works being carried out. The list contains 211 book titles. It is composed not in accordance with the alphabetical, subject or chronological order. From the point of view of the bibliographic description, it is composed impeccably, maintaining a clear and uniform structure of bibliographic record. In the explanations prepared by the authors of the article the peculiarities and significance, intensity of usage of individual publications in the field of bibliology science in Lithuania are discussed, notes on the (non) usage of the works mentioned on the list in the most significant works of book studies of the time are given - J. Lelewel's "Two bibliographic books" and A. V. Bohatkiewicz's "Work on universal bibliography", the circumstances of their acquisition and price. The published list is an important source of bibliological thought, which reveals the features of scientific communication in Vilnius University as well as Central and Eastern Europe in the first half of the XIXth century, and allows to specify methodology of Bohatkiewicz's research work, the circumstances of birth of the "Work on universal bibliography" and to reconstruct the history of preparing to teach an innovative subject called bibliography.

DOI:
10.15388/Knygotyra.2017.69.10959
ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66822
Updated:
2018-12-17 14:14:54
Metrics:
Views: 14    Downloads: 3
Export: