Vlado Būtėno dokumentinė proza

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vlado Būtėno dokumentinė proza
Alternative Title:
Vladas Būtėnas’ documentary proze
In the Journal:
Žiemgala. 2017, Nr. 1, p. 23-27
Keywords:
LT
Vladas Būtėnas; Dokumentai / Documents; Lietuvių literatūra / Lithuanian literature; Kariuomenė / Armed forces.
Summary / Abstract:

LTŠiame straipsnyje siekiama aptarti išeivių rašytojo Vlado Būtėno (1923–1993) dokumentinę prozą, daugiausia dėmesio skiriant autobiografinei knygai Lenktynės su šėtonu (1956), kurioje pasakojama apie partizaninio karo pradžią Lietuvoje, bėgimą nuo okupacinės rusų kariuomenės per Latviją, Lenkiją, Rytprūsius iki pat Danijos, kur sulaukiama karo pabaigos. Autoriui labiausiai rūpi ne tik perteikti savo išgyvenimus, bet ir paliudyti tai, ką mato aplinkui. Tai dokumentinės prozos atstovas, dėmesingas aplinkos faktams, gyvenimo prie fronto linijos tikrovei. Vis dėlto net ir tokia fakto literatūra perteikia tam tikrą pasaulio matymą, mozaikiška epizodų dėlionė atskleidžia savitą minties seką, kuri išskiria šį rašytoją iš kitų to meto autorių. Perteikdamas faktografinę medžiagą, V. Būtėnas liudija lietuvio situaciją Antrojo pasaulinio karo metais: jo vaizduojami žmonės karo blaškomi po įvairias žemes, tarnauja tiems, kurių patys nekenčia, patiria gėdingą vadinimą kolaborantais ir vis tiek dar svajoja apie laisvą nuo okupantų Lietuvą. Kitose dokumentinės prozos knygose rašytojas dėmesingas jau ne asmeninei, o tautos egzistencijai, kuriai gresia sunaikinimas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dokumentinė proza; Karo ir pokario patirtis; Literatūra; Ribinės situacijos savimonė; Ribinės situacijos, savimonė; Tikrovės vaizdavimas; Vladas Būtėnas; Documentary prose; Experience of war and postwar; Limiting situations; Lithuanian literature; Representation of reality; Self-consciousness; Vladas Būtėnas.

ENVladas Būtėnas has written some documentary prose books. The text of the autobiographical book “Lenktynės su šėtonu” (Race with Satan) which describes the years of World War II, experiences of the man and nation is mesmerizing, it conveys a dramatic life of people driven by the war from one place to another. Other documentary prose books aim to go deeper in the later period experience: the book “Kritusieji už laisvę” (The Perished Freedom Fighters) describes the Lithuanian partisan struggle, and the book “Dabarties kankiniai” (The Present Martyrs) – persecution of the Church. The author tries to create such a text, which would save the facts that after a while may be forgotten. He mentions specific people and their victims, while resisting the Soviet slavery, and seeks to maximize the extent of coverage of the occupation. A little bit different is his book “Pensilvanijos angliakasių Lietuva” (Lithuania of Pennsylvania miners), but its intention is the same – the memory. It is about Lithuanian parishes that already in the 19th century were established in America and the traces of which have almost disappeared. Thus, the author focuses on the challenges to the Lithuanian identity, aims to summarize the facts, which are available to the writer: it is his own experience and other people’s experiences. [From the publication]

ISSN:
1392-3781
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66714
Updated:
2018-12-17 14:14:46
Metrics:
Views: 19    Downloads: 1
Export: