Nenukirsto miško kainodara Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nenukirsto miško kainodara Lietuvoje
Alternative Title:
Stumpage pricing in Lithuania
In the Journal:
Žemės ūkio mokslai [Agricultural sciences]. 2016, t. 23, Nr. 4, p. 190-199
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Išlaidos; Kainodara; Metodai; Nenukirstas miškas; Veiksniai; Expenditures; Factors; Methods; Pricing; Stumpage.
Keywords:
LT
Išlaidos; Kainodara; Metodai; Nenukirstas miškas; Veiksniai.
EN
Expenditures; Factors; Methods; Pricing; Stumpage.
Summary / Abstract:

LTPo nepriklausomybės atkūrimo (1990) buvo sukurtas ir patvirtintas valstybinio nenukirsto miško kainininkas, tačiau dabar jis nevisiškai atitinka pasikeitusią miškų ūkio situaciją. Daugiausia nenukirsto miško parduodama privačiuose miškuose, o galiojantis kainininkas skirtas tik keliems procentams iš valstybinių miškų parduodamos medienos. Pasikeitė ir parduodamos medienos sortimentinė klasifikacija. Tad aktualu tobulinti nenukirsto miško kainodarą. Tyrimų tikslas – įvertinti nenukirsto miško kainodarą Lietuvoje. Straipsnyje įvertintas galiojančių Lietuvos valstybinių miškų nenukirsto miško kainų atitikimas apvaliosios medienos rinkos kainoms, nustatytas realių nenukirsto miško pardavimo sandorių rezultatų prieinamumas, išaiškintos įvairių nenukirsto miško kainos skaičiavimo modelių pritaikymo Lietuvos miškų ūkyje galimybės, įvertinti nenukirsto miško kainas lemiantys veiksniai. Nustatytos galimos nenukirsto miško kainodaros tobulinimo Lietuvoje kryptys: 1) nenukirsto miško kainų nustatymas pagal parduodamos apvaliosios medienos sortimentinę struktūrą; 2) apibendrinta nenukirsto miško kainų ir pagrindinių jas lemiančių veiksnių statistika; 3) nenukirsto miško sandorių požymių registravimo sistemos sukūrimas; 4) nenukirsto miško sandorių požymių metodo taikymas. [Iš leidinio]

ENThe state stumpage pricelist was developed and approved after the Lithuanian independence declaration in 1990. However, it does not fully meet the changes in the forest sector. The biggest portion of stumpage is sold in private forests while the pricelist is valid for the stumpage, which is sold in state forests and comprises only few percent of the total amount. The improvement of the stumpage pricelist is relevant because the assortment and classification of stumpage has been changed. The aim of the research is to evaluate the stumpage pricing in Lithuania. In this article the existing stumpage prices are evaluated in compliance with the roundwood market prices in Lithuania, availability of information on real stumpage transactions is estimated, theoretical potential stumpage price calculation models are described and their practical application in Lithuanian forestry is assessed, as well as the factors influencing stumpage prices are described. Feasible stumpage pricing improvement directions have been determined in Lithuania: 1) stumpage pricing based on the roundwood assortment structure; 2) statistics of the aggregated stumpage price and the main influencing factors; 3) creation of a registration system for stumpage transactions; 4) application of the stumpage transactions analysis method. [From the publication]

DOI:
10.6001/zemesukiomokslai.v23i4.3406
ISSN:
1392-0200; 2424-4120
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66683
Updated:
2018-12-17 14:12:19
Metrics:
Views: 9    Downloads: 1
Export: