Lietuvos kaimo gyvenamųjų vietovių pokyčių tyrimai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos kaimo gyvenamųjų vietovių pokyčių tyrimai
Alternative Title:
Research of changes of rural residential areas in Lithuania
Vėliau paskelbta leidinyje: Žemės reformos vertinimas / sudarė Pranas Aleknavičius. Vilnius : Baltijos kopija, 2020. P. 298-316
Keywords:
LT
Gyventojai / Population; Kaimas. Kaimai / Villages. Country.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama gyventojų surašymo statistinių duomenų analizė pagal savivaldybes ir kaimo gyvenamąsias vietoves, taip pat savivaldybių teritorijų bendrųjų planų analizė. Nustatyta žemės ūkio dirbančiųjų ir gyvulius laikančių šeimų skaičiaus mažėjimo įtaka kaimo gyventojų ir žemės ūkio veiklos subjektų ūkių išsidėstymo tankumui. Analizuojamos stambiosios kaimo gyvenvietės sugrupuotos pagal jų dislokaciją į priemiestines bei atskirai išsidėsčiusias gyvenvietes, tarp jų miestelius ir buvusias žemės ūkio įmonių centrines gyvenvietes, nustatyta jų pokyčių dinamika. Išnagrinėtos galimybės reguliuoti kaimo gyvenamųjų vietovių plėtrą rengiant savivaldybių teritorijų bendruosius planus – parinkti vystymui perspektyvius lokalinius centrus, reikalingus šeimoms ir ūkiniams subjektams aptarnauti agrarinėse bei kitose aplinkinėse vietovėse. Tai padėtų išsaugoti našias žemės ūkio naudmenas ir intensyvinti tradicinę žemės ūkio veiklą, ypač probleminiuose rajonuose, kuriuose yra sparčiai nykstančių kaimų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bendrieji planai; Gyvenamosios vietovės; Gyventojų Skaičius; Kaimas; Miestelis; Žemės ūkio paskirties žemė; Agricultural land; General plans; Population; Residential areas; Town; Village.

ENThis paper presents analysis of the statistical census data for municipalities and rural areas, as well as the analysis of general plans for territories of local municipalities. It was discovered, that the decreasing number of agricultural workers and farmers with livestock has influence on density of rural residents and agricultural entities. Large-scale rural settlements are analyzed and grouped according to the location either in suburban, or in separately located settlements including small towns and former central settlements of agricultural enterprises. Analysis of the dynamics of changes in those settlements was also performed. It was discovered that by forming spatial master plans it is possible to regulate the development of rural residential areas. Moreover, it was suggested to choose for development promising localized centers needed for serving agricultural territories and other areas. This would help to preserve productive farmland and to intensify the traditional agricultural activities, especially in problematic areas with rapidly vanishing villages. [From the publication]

DOI:
10.3846/20297955.2014.924284
ISBN:
9786094171925
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66553
Updated:
2021-01-10 22:14:15
Metrics:
Views: 23
Export: