Santykio su autoritetu ir auklėjimo stilių sąsajos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Santykio su autoritetu ir auklėjimo stilių sąsajos
Alternative Title:
Link between relation with authority and parenting styles
In the Journal:
Keywords:
LT
Šeima / Family.
Summary / Abstract:

LTSantykis su autoritetu daro didelę įtaką asmens kasdieniam funkcionavimui, tarpasmeniniams santykiams ir gebėjimui prisitaikyti prie supančios aplinkos. Autoriteto tema yra minima psichologijos klasikų darbuose (Milgram, 1965; Wilke, 1977; Dieckmann, 1977), tačiau pasigendama visa apimančio santykio su autoritetu nagrinėjimo. Kadangi yra žinoma, jog tėvai yra pirmieji vaiko autoritetai, kurie formuoja vaiko suvokimą apie pasaulį (Dieckmann, 1977), tyrime daroma prielaida, kad tai, kaip tėvai nuo mažens auklėja vaikus, veikia jų santykius su autoritetais. Tyrimo tikslas – nustatyti santykio su autoritetu ir tėvų auklėjimo stilių sąsajas. Metodika. Darbe naudota santykio su autoritetu skalė (Grigutytė & Gudaitė, 2015), tėvų auklėjimo stiliaus klausimynas (Buri, 1991) ir anketa sociodemografinei informacijai rinkti. Rezultatai. Autoritariniu ir liberaliu auklėjimo stiliais auklėti asmenys pasižymi maištingu ir nerimastingu santykiu su autoritetu, o autoritetingu stiliumi auklėti asmenys palaiko konstruktyvius santykius su autoritetu, labiau savimi pasitiki ir pasižymi stipriau išreikštu dvasingumu. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Autoritetas; Santykis su autoritetu; Tėvų auklėjimo stiliai; Vidinis autoritetas; Authority; Inner authority; Parenting styles; Relation with authority.

ENRelation with authority has a significant impact on a person's functioning, interpersonal relationships, and their ability to adapt to the surrounding environment. The theme of authority is mentioned in the psychology classics’ works (Milgram, 1965, Wilke, 1977, Dieckmann, 1977), but a comprehensive examination of the relation with the authority is missing. Since it is known that parents are the first authorities that shape the child's perception of the world (Dieckmann, 1977), this study makes an assumption that the way parents raise their children influences children's relationship with other authorities in their life The aim of the present research is to examine the link between the relation with authority and the parenting styles. Methods. Participants filled the Parental Authority Questionnaire (Buri, 1991), the Relation with Authority Scale (Grigutytė & Gudaitė, 2015) and a questionnaire aiming to collect their background information. Results. Authoritarian and permissive parenting styles predict resistance to authority and anxiousness about authority while the authoritative parenting style predicts a positive relation with authority, self-reliance and reliance on transpersonal powers. [From the publication]

DOI:
10.15388/JMPD.2016.5.7
ISSN:
2029-9958; 2351-4620
Related Publications:
Vaikystėje išgyventų patirčių ir ikimokyklinio ugdymo pedagogo profesijos pasirinkimo sąsajos / Asta Lapėnienė, Deimantė Kvedaravičienė. Pedagogika. 2020, 140, 4, p. 34-54.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66550
Updated:
2021-04-14 13:00:35
Metrics:
Views: 57    Downloads: 11
Export: