Vyrų ir moterų įsipareigojimo organizacijai svarba patiriamam darbo ir šeimos konfliktui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vyrų ir moterų įsipareigojimo organizacijai svarba patiriamam darbo ir šeimos konfliktui
Alternative Title:
Importance of organizational commitment for the work-family conflict of men and women
In the Journal:
Keywords:
LT
Šeima / Family.
Summary / Abstract:

LTTyrimu siekta nustatyti įsipareigojimo organizacijai reikšmę vyrų ir moterų patiriamam darbo ir šeimos konfliktui. Metodika. 388 vyrai ir 437 moterys užpildė Organizacinio įsipareigojimo klausimyno patikslintą versiją (Meyer, Allen, & Smith, 1993), matuojančią emocinį, normatyvinį ir tęstinį įsipareigojimą, Darbo ir šeimos konflikto klausimyną (Carlson, Kacmar, & Williams, 2000), vertinantį dėl laiko, įtampos ir elgesio kylantį darbo ir šeimos konfliktą. Rezultatai. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad moterys patiria stipresnį nei vyrai dėl laiko (p <0,001) ir įtampos (p = 0,004) kylantį vaidmenų konfliktą, tačiau nebuvo nustatyta skirtumų tarp vyrų ir moterų įsipareigojimo organizacijai. Daugialypė žingsninė regresinė analizė atskleidė, kad stipresnis moterų ir vyrų emocinis įsipareigojimas organizacijai padeda prognozuoti silpnesnį dėl laiko, įtampos ir elgesio kylantį darbo ir šeimos konfliktą, o stipresnis moterų tęstinis įsipareigojimas – stipresnį dėl elgesio kylantį konfliktą. Išvados. Remiantis rezultatais, galima teigti, kad tyrinėjant darbo ir šeimos konflikto ryšį su įsipareigojimu organizacijai, skatintina atsižvelgti tiek į lyties kintamąjį, tiek į skirtingų įsipareigojimo komponentų reikšmę. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darbo ir šeimos konfliktas; Lytis; Įsipareigojimas organizacijai; Gender; Organizational commitment; Work–family conflict.

ENThe aim of this study was to determine the importance of organizational commitment for the work–family conflict of men and women; 388 men and 437 women completed the revised version of the Organizational Commitment Questionnaire (Meyer et al., 1993) which assesses the emotional, normative and continuous commitment and the, Work–Family Conflict questionnaire (Carlson et al., 2000) which measures time, strain and the behavior-based work–family conflict. Also, data about age, gender, education, family status were gathered. The results have showed that women experience a stronger time (p <0.001) and strain (p = 0.004) based work–family conflict than men, whereas there was no difference in three components of organizational commitment between men and women. The multiple regression analysis has revealed that women and men with a stronger emotional commitment tend to experience a weaker time-strain-and behavior-based work–family conflict. Also, women with a strong continuous commitment tend to experience a stronger behavior-based work–family conflict, The findings suggest that organizational commitment can be a useful predictor of the employees’ work–family conflict, and the different components of organizational commitment and gender should be taken into account. [From the publication]

ISSN:
2029-9958; 2351-4620
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66524
Updated:
2021-04-14 13:00:44
Metrics:
Views: 18    Downloads: 2
Export: