Unia lubelska a unia hadziacka : dwie ruskie elity, dwie idee

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Unia lubelska a unia hadziacka: dwie ruskie elity, dwie idee
In the Book:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Elitai; Gadiačių unija; Hadiačo unija, 1658; Kazokai; Liublino unija, 1569 (Union of Lublin); Liublino unija, 1569 (Union of Lublin); Rusia; Ukraina (Ukraine); Cossacks; Elites; Rus; Union of Hadiach; Union of Hadiach, 1658; Union of Lublin; Union of Lublin, 1569.
Keywords:
LT
Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth; Lenkija ir Lietuva; Lenkijos ir Lietuvos Valstybė; Lenkijos-Lietuvos unija); Elitai; Gadiačių unija; Hadiačo unija, 1658; Kazokai; Liublino unija, 1569 (Union of Lublin); Rusia.
EN
Cossacks; Elites; Rus; Union of Hadiach; Union of Hadiach, 1658; Union of Lublin; Union of Lublin, 1569.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje žvelgiant iš ukrainietiško požiūrio taško, remiantis plačiai žinomais istoriografijoje faktais, siekiama lyginamuoju požiūriu nagrinėti dvi svarbias unijines sutartis: Liublino 1569 m. ir Hadiačo 1658 m. Abejose sutartyse buvo sprendžiami Lenkijos, Lietuvos ir Rusios tarpusavio santykių pagrindai viename bendrame politiniame organizme, atskirų jo dalių elitų funkcionavimo problemos. Abi unijos vėliau tapo tiek sėkmių, tiek konfliktų Žečpospolitos istorijoje šaltiniu. Ukrainą, skirtingai nuo Lenkijos Karalystės ir LDK, kur tradicines elitas sudarė šlėktos, reprezentavo dvi skirtingos politinės tautos. Viena jų, tai plačiai suprantama rusėnų šlėkta (lenk. ruska szlachta), reprezentuota sudarant Liublino uniją. Kita – tai kazokai, reprezentuoti sudarant Hadiačo sutartį. O tai yra esminis skirtumas lyginant abi unijas ir jų pasekmes. Jei rusėnų kunigaikščiai ("kniaziai") Liublino unijos metu tegynė savo senąsiais privilegijas, o rusėnų šlėkta norėjo savo teisėmis jiems prilygti, tai skirtingai nuo LDK šlėktos rusėnų elitas nesiekė įgyti politinio savarankiškumo statuso kaip trečiosios sudėtinės dalies jungtinėje valstybėje. LDK šlėktos pasipriešinimas lenkų inkorporaciniams planams leido Žečpospolitai virsti Abiejų Tautų Respublika. Ukrainos kazokai tą problemą, kad Rusia turėtų tapti trečiuoju Žečpospolitos nariu, kėlė. Kazokų elitas XVII amžiuje artikuliavo Rusios Didžiosios Kunigaikštystės reikalavimą bendroje valstybėje su Lenkija ir Lietuva, tačiau Žečpospolitos elito dauguma nebuvo pasiruošusi tai pripažinti, kuo galėjo pasinaudoti Rusijos caras.

ISBN:
9788392910701
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66434
Updated:
2022-01-05 08:42:06
Metrics:
Views: 23
Export: