Inflanty - unijny "poligon" Rzeczypospolitej

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Inflanty - unijny "poligon" Rzeczypospolitej
In the Book:
Keywords:
LT
Abiejų Tautų Respublika; Lenkija; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė; Liublino unija; Livonija; Rusija; XVI-XVII a. istorija; Švedija.
EN
Grand Duchy of Lithuania; History of XVI-XVII c; Livonia; Lublin unia; Poland; Polish-Lithuanian Commonwealth; Russia; Sweden; The Grand Duchy of Lithuania.
Summary / Abstract:

LT„Infliantai“ (lenk. Inflanty) – taip lenkų istorinėje literatūroje vadinama plačiai suprantama Livonija, nuo Narvos iki Žemaitijos – Kuršo sienos, pagal Jono Augusto Hylzeno apibrėžimą. Ši teritorija,kurioje dabar yra Latvijos ir Estijos respublikos, daugiau ar mažiau nuo XVI a. vidurio iki senosios Žečpospolitos padalijimų buvo susijusi su Lenkija ir Lietuva. Straipsnyje nagrinėjamas šios teritorijos ryšys su Žečpospolita pasitelkiant lenkų ir vokiečių istoriografinį kontekstą. Ypatingai išskiriamos 3 „Infliantų“ sudėtinės dalys, išlikusios Žečpospolitos rėmuose ir po XVII a. pirmosiose trijose dekadose vykusių karų su Švedija: „Lenkijos Infliantai“ (lenk. Inflanty Polskie – pietrytinė Uždauguvio Livonijos dalis su Daugpiliu), Kuršas, Piltenės pavietas. Jei plačiai suprantamų „Infliantų“ reikšmė Lenkijos ir Lietuvos užsienio politikoje buvo pilnai įvertinta, tai šios teritorijos vieta Žečpospolitos struktūroje visiškai marginalizuota. Straipsniu siekiama bent dalinai užpildyti susidariusią istoriografinę spragą. Daroma išvada, kad „Infliantų“ senosios Žečpospolitos sudėtyje istorija atspindi šlėktiškos respublikos formavimosi sudėtingą mechanizmą, pagrįstą ne tiek karine agresija, kiek laisvanoriškomis ir suderėtomis sąjungomis bei unijomis, kai buvo apjungiamos kultūriškai ir konfesiškai skirtingos teritorijos. Šioje istorijoje galima įžiūrėti Lenkijos ir Lietuvos rivalizaciją dėl „Infliantų“ valstybinės priklausomybės senosios Žečpospolitos rėmuose.

ISBN:
9788392910701
Related Publications:
Gniewów o unię ciąg dalszy : stosunki polsko-litewskie w latach 1569-1588 / Henryk Lulewicz. Warszawa : Neriton, 2002. 457 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66426
Updated:
2020-08-03 18:55:07
Metrics:
Views: 42
Export: