Žvilgsnis į draugo ir kartos gyvenimą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žvilgsnis į draugo ir kartos gyvenimą
Alternative Title:
A Glimpse at the Life of a Friend and His Generation
In the Journal:
Lietuvos statistikos darbai [Lithuanian journal of statistics]. 2005, 43, p. 53-56
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Statistika; Dėstytojų veikla; Žmogus; Visuomenė.
Keywords:
LT
Dėstytojų veikla; Statistika; Visuomenė; Žmogus.
Summary / Abstract:

LTAntanas Merčaitis – zanavykų žemės vaikas. Kai jubiliatas 1954 m. Vasarą atvyko laikyti egzaminų į VU Ekonomikos fakultetą, jis atsivežė jaunatvišką suvalkietišką užsispyrimą, tiesumą žmonių santykiuose, gyvenimišką racionalumą, meilę darbui ir tvarkai. Toks jis ir liko gyvenimo kelyje. 1959 m. vasarą būsimasis docentas, mokslų daktaras sėkmingai baigė Universitetą. Jubiliatas buvo paliktas dirbti pedagogini ir mokslinį darbą Ekonomikos fakultete. Telegrafiškai jo darbą Universitete galima būtų apibūdinti taip: dėstytojas, vyr. dėstytojas, ekonomikos fakulteto prodekanas (1967-1969), docentas (1970), Statistikos katedros vedėjas (1971-1973). 1970 m. gruodžio 9 d. suteiktas docento vardas, 1967 m. balandžio 29 d. apginta disertacija Nostrifikuotas mokslinis laipsnis 1993 m. birželio 4 d. Su VU Ekonomikos fakultetu doc. dr. A. Merčaitis nenutraukė ryšių iki 1995 m. rugpjūčio 31 d. 1960-1995 m. fakulteto studentijai, dėstytojams, Lietuvos visuomenei jubiliatas buvo žinomas kaip reiklus, principingas, aiškaus loginio mąstymo lektorius. Galima teigti: gerbiamas jubiliatas suprato statistiką kaip apskaitos mokslų sritį. Jis niekur nepopuliarino ir per daug nepropagavo matematinės statistikos metodų, jos metodologijos, statistikos perėjimo į ekonometriją. Vertinant jubiliato kartos sovietiniais laikais atliktus darbus, gyvenimiškuosius interesus, negalima nesuprasti, kad tuo metu tapti pasaulinio ūkio žinovu, eruditu ekonominių teorijų ir doktrinų srityje buvo be galo sunku. Gerbiamo jubiliato prigimties žmonių grupė yra tokios sielos milžinai, kurie puošia savo darbais.

ENAntanas Merčaitis was born in Zanavykai region. When he came to Vilnius in summer 1954 to sit for the entrance exam to the Faculty of Economics of Vilnius University he had youthful stubbornness, straightforwardness in human relationship, rational world outlook, love for work and discipline. These traits have not changed throughout his entire life. In summer 1959 he graduated from the University with doctoral qualifications. He stayed at the Faculty of Economics to work as a lecturer and scholar. From telegraphic point of view his life at the University can be described as follows: lecturer, senior lecturer, Deputy Dean of the Faculty of Economics (1967-1969), Associate Professor (1970), Head of the Department of Statistics (1971-1973). On 9 December 1970 he was conferred the title of Associate Professor, on 29 April 1967 he defended his doctoral thesis, his doctoral degree was nostrified on 4 June 1993. Doc. Dr. Merčaitis maintained contact with the Faculty of Economics of Vilnius University until 31 August 1995 m. From 1960 to 1995 he was known by students, professors and Lithuanian public as a demanding, highly principled professor of a clear logical mind. He treated statistics as a branch of accounting sciences. The achievements and life-long interests of Antanas Merčaitis speak for themselves: for people of his generation it was very difficult to become knowledgeable in global economics and erudite in the area of economic theories and doctrines. Works of people like him adorn life of others.

ISSN:
1392-642X; 2029-7262
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6635
Updated:
2021-04-16 20:26:06
Metrics:
Views: 15    Downloads: 1
Export: