The Holocaust in the Lithuanian province in 1941 : the Kaunas district

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Holocaust in the Lithuanian province in 1941: the Kaunas district
Keywords:
LT
Genocidas; Holokaustas; Holokaustas Lietuvoje; Kauno apygarda; Kauno rajonas; Lietuva; Lietuvos provincija; Nacių vokiečių okupacija; Naikinimas; Persekiojimas; Žydai; Žydai Kauno rajone.
EN
Elimination; Holocaust; Jews; Jews in Kaunas district; Kaunas District; Lithuania; Lithuanian Province; Nazi German occupation; Persecution; Racial genocide; The Holocaust; The Holocaust in Lithuania; The Kaunas district.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas Kauno apskrities žydų sunaikinimo procesas. Kaunas buvo nacių okupuotos Lietuvos administracinis ir politinis centras. Kauno mieste ir apskrityje pirmiausia būdavo pradedamos vykdyti nacių okupacinės politikos priemonės (taip pat ir žydų atžvilgiu). Kauno apskritį su išlygomis galima laikyti visos Lietuvos provincijos žydų persekiojimo ir žudymo modeliu. Masinės žydų žudynės Kaune prasidėjo 1941 m. birželio pabaigoje. Pirmosios didesnės žydų žudynės Kauno apskrityje buvo įvykdytos 1941 m. liepos 9 d. Vandžiogaloje. Iki visuotinio išžudymo žydai buvo persekiojami. Iš jų siekta atimti pilietines ir žmogaus teises, atskirti nuo kitų tautybių gyventojų, sutelkti į getus ir laikinas izoliavimo stovyklas, konfiskuoti turtą ir galiausiai visiškai sunaikinti. Getai buvo įsteigti ne visuose Kauno apskrities valsčių centruose. Didesni getai įsteigti Darsūniškyje, Garliavoje, Jonavoje ir Vilkijoje. Po masinių žydų žudynių Kauno VII forte 1941 m. liepos mėn. nuo rugpjūčio vidurio prasidėjo masinės žydų žudynės Kauno apskrityje. Analizuojami Kauno priemiesčio Petrašiūnų, Jonavos, Babtų, Čekiškės, Garliavos, Kruonio, Pakuonio, Rumšiškių, Seredžiaus, Veliuonos, Vilkijos ir Zapyškio žydų Holokausto atvejai. Žydų persekiojimo ir naikinimo procesą provincijoje galima suskirstyti į 2 etapus. Pirmasis etapas – 1941 m. birželio pab. – liepos viduryje. Šiuo laikotarpiu vyravo politiniai persekiojimo motyvai. Antrasis etapas – 1941 m. liepos pabaiga – lapkritis. Tai buvo rasinio genocido laikotarpis. Žydai buvo persekiojami ne dėl politinių priežasčių, bet dėl to, kad jie žydai. Šiuo laikotarpiu išžudyti beveik visi Lietuvos provincijos žydai.

Related Publications:
Collaboration in genocide : the Ottoman Empire 1915–1916, the German-occupied Baltic 1941–1944, and Rwanda 1994 / Anton Weiss-Wendt, Uğur Ümit Üngör. Holocaust and genocide studies. 2011, vol. 25, no 3, p. 404-437.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66151
Updated:
2020-04-18 07:25:26
Metrics:
Views: 36
Export: