Stronnictwo sapieżyńskie w powiatach Wielkiego Księstwa Litewskiego za panowania Augusta II

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Stronnictwo sapieżyńskie w powiatach Wielkiego Księstwa Litewskiego za panowania Augusta II
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Augustas III, 1696-1763 (Frýdrichas Augùstas II, Friedrich August II); Bajorai; Giminės; Klientūra; LDK, 1733-1760 m.; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); 18 amžius; Radvilos (Radziwill; Radvila family); Sapiegos (Sapiega family); Vidaus politika; August III; Clientele; Domestic politic; Families; GDL, 1733-1760; Noblemen; The Great Duchy of Lithuania; The Lithuanian XVIII c. history.
Keywords:
LT
Bajorai, didikai ir magnatai / Nobles and magnates; Giminės; Kariuomenė / Army; Klientūra; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Vyriausybė / Government.
Summary / Abstract:

LTRemiantis gausia archyvine medžiaga iš Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos, o taip pat publikuotais šaltiniais, atskleidžiama Sapiegų giminės įtaka Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pavietuose Augusto III valdymo laikais. Dauguma Sapiegų į atsilaisvinusį karaliaus sostą 1733–1736 m. parėmė Stanislovą Leščinskį, tačiau remiant rusų kariuomenei Žečpospolitos karaliumi Augusto III vardu tapo Frydrichas Augustas iš Saksonijos. Didžiausią paramą Lietuvoje siekiant sosto jis gavo iš Radvilų giminės, kuriai po to buvo atsilyginta aukštais postais valstybėje. Kadangi Sapiegos konkuravo su Radvilomis stebina tai, kad valdant Augustui III Sapiegoms pavyko atgauti savo pozicijas ir įgyti vadovaujantį vaidmenį tarp LDK magnatų. Sapiegos turėjo stiprias pozicijas dalyje LDK rytinių pavietų ir sumaniai veikdami stengėsi stiprinti savo įtaką kituose pavietuose, sudarydami naudingas sąjungas su jų elitu, telkdami savo šalininkus pavietų seimeliuose, sudarydami sąjunginius bei giminystės ryšius su Čartoriskiais ir t. t. Sapiegos atsisakė antikarališkos opozicijos, ėmė bendradarbiauti su karaliaus dvaru, o suartėjimas su Čartoriskiais tam labai padėjo. Parodoma Petro, Juozo Felicijono, Juzefo Stanislovo ir kitų Sapiegos giminės atstovų aktyvi veikla, jų pozicijų stiprinimas ir įtakos augimas, šios giminės šalininkų ratas, išvardinant daug asmenų. Pasibaigus 1740–1743 m. konfliktui tarp Radvilų ir Sapiegų Lietuvoje susiformavo Radvilų, Čartoriskių ir Sapiegų „didžioji koalicija“, kuri lemdavo LDK pavietų seimelių rinkimuose. Sapiegų giminės reikšmė ėmė mažėti XVIII a. 6–7 dešimtmečiuose.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/66135
Updated:
2022-01-03 18:55:07
Metrics:
Views: 11
Export: