Communication Interaction Using Information and Communication Technology

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Communication Interaction Using Information and Communication Technology
In the Journal:
Kalbų studijos [Studies About Languages]. 2006, Nr. 8, p. 88-94
Keywords:
LT
Užsienio kalbų mokymas / Foreign language teaching.
Summary / Abstract:

LTPaskutiniu metu elektroninis mokymasis tampa labai greitai besivystančia disciplina. Susirašinėjimas elektroniniu paštu praplečia užsienio kalbos mokymosi laiką už auditorijos ribų, sudaro sąlygas realiam ar asinchroniškam bendravimui, skatina besimokančiojo autonomiją ir bendradarbiavimą. Straipsnyje analizuojami komunikacijos elektroniniu paštu mokymosi tikslais ypatumai, pristatoma studentų mokymosi patirtis mokantis internete. Pranešimas nagrinėja IKT projekto eigą, kurio metu bendradarbiavo skirtingų specialybių studentai. Projekto tikslas buvo parengti pranešimą profesine tematika, susirašinėjant elektroniniu paštu. Atliktas eksperimento tyrimas, kuriame dalyvavo 24 studentai (dvi grupės po 12 tiriamųjų). Analizuojant gautus duomenis, atlikta mokymosi rezultatų, žinučių kalbos stiliaus, vaikinų ir merginų padarytų klaidų, savęs ir bendramokslių užduoties atlikimo įvertinimo kokybinė ir kiekybinė analizė. Nepaisant mažos tiriamųjų imties, dvigubas statistinis duomenų apdorojimas leidžia duomenis pateikti apibendrintai. Tyrimo rezultatai įrodo, kad studentai vaikinai daro mažiau klaidų nei merginos, skiriasi laiškų stilius. Merginų laiškams būdingi emociniai aspektai, tuo tarpu vaikinų laiškai dažniausiai atlieka informatyvią funkciją. Projektinė veikla, pasitelkiant elektroninį paštą, sukuria autentišką mokymosi aplinką, skatina bendradarbiavimą, padeda gilinti profesijos žinias anglų kalba bei mokytis anglų specialiosios kalbos per specialybės dalyko pažinimą.Reikšminiai žodžiai: Elektroninis paštas; Užsienio kalba; Asinchroniškas bendravimas; Communicative interaction; E-mail writing activities; Gender differences.

ENRecently, online learning becomes a rapidly developing discipline. E-mail communication enlarges possibilities of learning foreign languages outside the boundaries of a classroom, creates conditions for real-time or asynchronous communication, and encourages the autonomy and the cooperation of students. The article analyses particularities of e-mail communication on educational purposes and presents the online learning experience of students. The report discloses the results of the Information Communication Technology project, which involved students of various specialities. The objective of the project was to prepare a report on a professional subject based on e-mail communication. Twenty four students (two research groups consisting of 12 students each) participated in the experimental research. Data of the research were analysed on the following aspects: learning results, the style of e-mail letters, mistakes made by females and males, and the qualitative and the quantitative analysis of task performance evaluations made by students themselves and their school fellows. Notwithstanding a relatively small size of a sample, double statistical data processing allows making general conclusions. The results of the research show that male students make fewer mistakes than female. They use different style letters too: females employ more emotional aspects whereas males use them more for informational purposes. Project activities conducted with a help of e-mail communication create authentic learning environment, encourage cooperation, and enable getting professional knowledge in English as well as learning specific English language through the improvement of professional knowledge.

ISSN:
1648-2824; 2029-7203
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6609
Updated:
2018-12-17 11:49:23
Metrics:
Views: 29
Export: