Dabartinių baltų bendrinių kalbų kirčiuoti monoftongai : instrumentinis tyrimas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Dabartinių baltų bendrinių kalbų kirčiuoti monoftongai: instrumentinis tyrimas: disertacija
Alternative Title:
Stressed monophthongs in the modern standard Baltic languages: an instrumental investigation
Publication Data:
Kaunas, 2005.
Pages:
231 p
Notes:
Dr. disert. (humanitariniai m.) - Vilniaus universitetas, 2005. Bibliografija.
Keywords:
LT
Latvių kalba / Latvian language.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Betonten Monophthonge der Baltischen Standardsprachen der Gegenwart : eine instrumentale Forschung Kaunas, 2005 45 p
Summary / Abstract:

LTŠio darbo tikslas – instrumentiniu metodu ištirti lietuvių ir latvių kalbų kirčiuoto balsyno akustines savybes, lyginant nustatyti bendrybes ir skirtybes, išsamiai aprašyti šių kalbų priegaides. Išanalizavus lietuvių ir latvių bendrinių kalbų dviskiemenių žodžių kirčiuotų ilgųjų ir trumpųjų balsių akustinius požymius, galima pagrįstai tvirtinti, kad lietuvių ir latvių kalbų balsynui būdingos savitos ypatybės, pavyzdžiui: 1. Lietuvių bendrinės kalbos ilgieji ir trumpieji kirčiuoti balsiai skiriasi trukme, pagrindinio tono diapazonu ir pikinės pagrindinio tono reikšmės pasirodymo laiku. Cirkumfleksiniai ir akūtiniai balsiai akustiniais požymiais nesiskiria. Latvių bendrinės kalbos ilgieji ir trumpieji balsiai skiriasi trukme ir pagrindinio tono diapazonu. 2. Lietuvių ir latvių kalbų balsiai skiriasi trukme: latvių kalbos ilgieji balsiai ilgesni už lietuvių ilguosius balsius. Lietuvių ir latvių balsiai akivaizdžiai skiriasi ir pagrindinio tono požymiais. 3. Lietuvių cirkumfleksinė priegaidė nuo latvių skiriasi trukme – latvių kalbos cirkumfleksiniai balsiai ilgesni, o akūtiniai balsiai trukme nesiskiria. Lietuvių kalbos akūtiniams balsiams būdinga tai, kad jų pagrindinio tono diapazonas yra siauresnis negu latvių kalbos akūtinių balsių. Lietuvių kalbos cirkumfleksinių balsių intensyvumo diapazonas visada platesnis negu latvių kalboje.

ENThe purpose of this study is to investigate, by an instrumental method, the acoustic properties of stressed vowels in Lithuanian and Latvian, then to make a comparison and establish commonalities and differences, and to comprehensively report on the vowel pitch in these languages. An analysis of the acoustic properties of stressed long and short vowels in two syllable words in standard Lithuanian and Latvian enables it to be authoritatively said that the vowel systems of Lithuanian and Latvian are each characterised by their own special properties, for example: 1. The long and short stressed vowels of standard Lithuanian differ from each other in duration, basic pitch and the point of reaching the peak of the basic pitch value. Circumflex and acute vowels do not differ acoustically. The long and short stressed vowels of standard Latvian differ from each other in duration and basic pitch. 2. Lithuanian and Latvian vowels differ in duration: Latvian long vowels are longer than Lithuanian long vowels. Lithuanian and Latvian vowels also differ markedly in basic pitch properties. 3. Lithuanian circumflex vowels and Latvian circumflex vowels differ in length: Latvian circumflex vowels are longer, while the acute vowels do not differ in duration. Lithuanian acute vowels are characterised by the fact that their basic pitch range is narrower than that of the Latvian acute vowels. The intensity range of Lithuanian circumflex vowels is always greater than that of the Latvian circumflex vowels.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6591
Updated:
2022-03-05 16:44:02
Metrics:
Views: 40
Export: