Baudžiamojo proceso teisės pažeidimas : samprata ir sudėtis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baudžiamojo proceso teisės pažeidimas : samprata ir sudėtis
Alternative Title:
Breach of law of criminal procedure: concept and composition
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 6 (84), p. 78-84
Keywords:
LT
Baudžiamojo proceso teisės pažeidimas; Procesinė klaida.
EN
Violation of the law of criminal procedure; Procedural mistake.
Summary / Abstract:

LTKonstitucinis teisinės valstybės principas suponuoja asmens teisę į tinkamą teisinį procesą. Deja, bet tiek moksliniai tyrimai, tiek ir teismų praktika rodo, jog baudžiamojo proceso metu pakankamai dažnai nepaisoma žmogaus teisių ir laisvių apsaugos garantijų, pažeidžiami bendrieji teisės principai ir dar dažniau – atskiros baudžiamąjį procesą reglamentuojančios teisės normos. Tokiais atvejais susiduriama su sąvokomis: baudžiamojo proceso teisės pažeidimas, procesinė klaida ir pan. Minėtų sąvokų turinys teisinėje literatūroje ir teismų praktikoje nėra pakankamai detaliai aptartas, todėl dažnai apibrėžiant visiškai skirtingas situacijas, vartojamos tos pačios ir savo turiniu iš esmės nesiskiriančios sąvokos, ir atvirkščiai – apibrėžiant analogiškas situacijas, vartojamos savo turiniu visiškai skirtingos sąvokos. Aptartos problemos paskatino atlikti mokslinį baudžiamojo proceso teisės pažeidimo sampratos ir požymių tyrimą, kuris ir yra publikuojamas šiame straipsnyje. Tyrimo metu, pasitelkiant į pagalbą baudžiamojo proceso teisės pažeidimo sudėties konstrukciją (tradiciškai pripažįstamus teisės pažeidimo sudėties elementus: objektą, objektyviąją pusę, subjektą ir subjektyviąją pusę), sisteminį, loginį, lyginamąjį ir kitus tyrimo metodus, iš visų teisės pažeidimų rato išskiriami tam tikri specifiniai baudžiamojo proceso teisės pažeidimą charakterizuojantys požymiai, taip pat atribojama baudžiamojo proceso teisės pažeidimo sąvoka nuo teisinėje literatūroje ir teismų praktikoje vartojamos procesinės klaidos sąvokos. [Iš leidinio]

ENThe principle of Constitutional rule of law presupposes an individual's right to an appropriate legal process. Unfortunately, both scientific research and case law show that during criminal processes quite often human rights and guarantees of freedom protection are not respected, general legal principles are violated, as well as individual legal norms that regulate a criminal process. In such cases we encounter the following concepts: violation of criminal procedure law, procedural mistake, and so forth. The content of the above-mentioned concepts is not sufficiently specified in legal literature and case law, which is why it often happens that when absolutely different situations are defined, the same concepts that don’t differ in content are used, and on the contrary, when analogical situations are defined, the concepts that are absolutely different in content are used. The discussed problems prompted a scientific analysis of the concept and of violating the criminal procedures law. In this research, the author used the content construction of the violation of the criminal procedures law (the traditionally acknowledged elements of the violation of law: object, objective side, subject, and subjective side), systemic, logical, comparative, and other research methods, by singling out from the entire circle of violation of law certain specific features characterizing the violation of the criminal procedures law, also by separating the concept of criminal procedures law violation from the concept of the procedural mistake used in legal literature and case law.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6590
Updated:
2018-12-17 11:49:21
Metrics:
Views: 91    Downloads: 3
Export: