Stačiatikių bažnyčia Lietuvoje 1918-1940 metais : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Stačiatikių bažnyčia Lietuvoje 1918-1940 metais: disertacija
Publication Data:
Vilnius, 2005.
Pages:
201 p
Notes:
Dr. disert. (humanitariniai m.) - Vilniaus universitetas, 2005 metai. Bibliografija.
Keywords:
LT
20 amžius. 1918-1940.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Orthodox church in Lithuania in 1918-1940 Vilnius, 2005 34 p
Summary / Abstract:

LTDisertacijos objektas – 1918 – 1940 m. dviejų diplomatinių santykių nepalaikiusių valstybių (Lietuvos ir Lenkijos) teritorijoje veikusios Stačiatikių Bažnyčios institucijos ir tikinčiųjų bendruomenės. 1918 – 1940 m. laikotarpis Stačiatikių Bažnyčios raidos Lietuvoje istorijoje ypatingas tuo, jog šis etapas ženklina privilegijuotos stačiatikių bendruomenės virsmą į santykinai negausią etnokonfesinės mažumos bendriją, besistengiančia egzistuoti lietuvių tautinėje valstybėje, siekdama išsaugoti bažnytinę struktūrą, stiprindama vidinę integraciją bei prisitaikydama prie Lietuvos visuomenės išpažįstamų idealų. Disertacijoje yra išryškinama lokalinių bendruomenių vieta platesniame geografiniame kontekste, t.y. identifikuojami Stačiatikių Bažnyčios Lietuvoje ir kitose šalyse padėties 1918 – 1940 m. panašumai bei skirtumai. Darbe analizuojami iki šiol istoriografijoje fragmentiškai atskleisti aptariamos temos aspektai, iškeliamos naujos netyrinėtos problemos. Tyrimui yra panaudojami ir analizuojami dar neskelbti Lietuvoje išlikę archyviniai duomenys, remiamasi 1918 – 1940 m. Lietuvos ir kaimyninių valstybių periodinių leidinių medžiaga, kuri iki šiol buvo mažai pritaikyta Stačiatikių Bažnyčios Lietuvoje istorijai tirti. [Iš leidinio]

ENThe object of the dissertation is Orthodox Church institutions active in the territory of two countries having no diplomatic relations (Lithuania and Poland) in 1918-1940 and communities of believers. The period of 1918-1940 in the history of development of the Orthodox Church in Lithuania is special because this stage marks the transformation of the privileged Orthodox community into a relatively scarce community of an ethnic confession minority trying to exist in the Lithuanian national state and to preserve its church structure by enhancing its internal integration and adapting to ideals preached by the Lithuanian society. The dissertation highlights the place of local communities in a broader geographical context, i.e. identifies similarities and differences in positions of the Orthodox Church in Lithuania and in other countries in 1918-1940. The paper analyses aspects of the topic in question which have been just sporadically studied in historiography and brings up new unstudied problems. The study used and analysed data from Lithuanian archives not previously published and relies on materials from periodicals of Lithuania and neighbouring countries of 1918-1940 which have been scarcely used for studying the history of the Orthodox Church in Lithuania.

Subject:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6570
Updated:
2022-02-07 20:08:20
Metrics:
Views: 18
Export: