Etnografija ir etnografo darbas : etnografinių tyrimų istorijos ir praktikos klausimai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Etnografija ir etnografo darbas: etnografinių tyrimų istorijos ir praktikos klausimai
Alternative Title:
Ethnography and ethnographer's work: issues of history and practice of ethnographic research
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2016.
Pages:
205 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Lietuva; etnografija; etnologija; antropologija; lauko tyrimai; ekspedicijos; tyrimo metodai; etnologijos istorija; liaudies kultūra; gyvensena.
EN
Lithuania; etnography; ethnology; antropology; fiels reaserch; expeditions; methods of research; history of ethnology; folk culture; way of life.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje nagrinėjami etnografijos, kaip mokslinės disciplinos, Lietuvoje atsiradimo ir raidos bei praktinės etnografo veiklos klausimai. Atskleidžiama etnografo darbo, tiriant tradicinę liaudies kultūrą, gyventojų buitį ir gyvenseną apskritai, specifika, lauko tyrimų metodika, metodinių priemonių kūrimo ir medžiagos rinkimo kryptys Lietuvoje. Aptariama etnologijos susiformavimo Lietuvoje istorinės aplinkybės, to mokslo santykis su etnografija. Taip pat apžvelgiama instrumentų sudarymo lauko tyrimui istorija ir praktika, atliekamų tyrimų kryptys. Nors monografijoje parodoma, kad moksliniai tyrimai atliekami ir jų metodika kuriama pirmiausia mokslo įstaigose, tačiau lauko tyrimuose aktyviai dalyvauja aukštųjų mokyklų studentai. Todėl išryškinama LEU studentų istorikų indėlis renkant etnografinę medžiagą ir su šia veikla atsirandančios problemos.

ENThe monograph deals with the issues of emergence and development of ethnography as a scientific discipline in Lithuania, as well as practical activities of an ethnographer. The specifics of ethnographer's work, studying traditional folk culture, people's household and lifestyle in general, field research methodologies, trends of development of methodological tools as well as gathering of material in Lithuania are revealed. Historical circumstances of the formation of ethnology in Lithuania, the relationship of that science and ethnography is discussed. History and practice of the formation of instruments for field research, also research directions are reviewed as well. Although the monograph shows that research is carried out and its methodology is developed primarily in educational institutions, however, higher education students are actively involved in field research. Therefore, the contribution of LEU history students to the collection of ethnographic material and problems arising in this activity are emphasized.

ISBN:
9786094710575
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/65695
Updated:
2020-12-22 11:45:31
Metrics:
Views: 44    Downloads: 2
Export: