Šiapus ir anapus kordono : sovietų saugumo veikla prieš lietuvių išeiviją 1945-1991 m.

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Rusų kalba / Russian
Title:
Šiapus ir anapus kordono: sovietų saugumo veikla prieš lietuvių išeiviją 1945-1991 m
Alternative Title:
On both sides of the cordon: soviet security activities against the Lithuanian diaspora in 1945-1991
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2016.
Pages:
471 p
Notes:
Bibliografija ir rodyklės.
Contents:
Pratarmė — Įvadas — Istoriografijos ir istorinės literatūros apžvalga — Archyvinės medžiagos apžvalga — Priešpriešos tarp Sovietų valdžios ir lietuvių išeivijos ištakos 1940-1945 m. — Sovietų saugumo veikla prieš lietuvių karo pabėgėlius penktajame-šeštajame dešimtmečiais — Lietuvių karo pabėgėliai — NKGB (MGB) padėtis pokario Lietuvoje 1944-1953 m. — Požiūrio į užsienio lietuvius formavimas. Priešų ir draugų apibrėžimai — LSSR NKGB (MGB) organizacinio darbo pradžia. Pasiekimai ir nesklandumai — Agentūrinio tinklo užsienyje kūrimas — Informacijos apie pabėgėlius ieškojimas — NKGB (MGB) „aktyvūs veiksmai“ — Sovietų saugumo siekiai perimti Lietuvos partizanų ryšius su Vakarais — Saugumo dalyvavimas repatriacijoje iš Vakarų. Proceso skatinimas, priešų ir informacijos ieškojimas — Šeštasis dešimtmetis – pereinamasis laikotarpis — Saugumas prieš lietuvių išeiviją stagnacijos metais (septintasis-devintasis dešimtmečiai) — KGB padėties tendencijos politinio atšilimo ir stagnacijos metais — Požiūrio į „reakcinę“ ir „pažangiąją“ išeiviją pastovumas ir kintamumas — KGB tyrimo objektai — KGB planai antisovietinių organizacijų atžvilgiu — Agentūrinis tinklas tarp lietuvių išeivių — KGB propagandinės ir dezinformacinės akcijos: tikrų faktų viešinimas ir klastočių skelbimas — KGB kūrybinė veikla — Atvykstančiųjų kontrolė — Išvykstančiųjų kontrolė — Pabėgimai į Vakarus: naujas KGB veiklos baras — Mokslinė-techninė žvalgyba — KGB veikla prieš išeiviją tautinio atgimimo metais (1988-1991) — Išvados — По эту и ту стороны кордона (Советские органы госбезопасности против литовской эмиграции: 1945-1991 г.) — Diesseits und jenseits des eisernen Vorhangs (Die tätigkeit der sowjetischen Staatssicherheitsorgane gegen die Litauer im Exil 1945-1991) —On Both Sides of the Cordon (Soviet Security Activities against the Lithuanian Diaspora in 1945-1991) — Archyvinė medžiaga ir literatūra — Santrumpos — Priedai — Dokumentų publikacijos — Asmenų rodyklė — Vietovardžių rodyklė.
Summary / Abstract:

LTMonografijoje nagrinėjama ir skaitytojui pristatoma sovietų saugumo veikla prieš lietuvių išeiviją. Knygoje įvykiai aprašinėjami chronologiškai, nuolat remiantis išlikusia archyvine medžiaga, atsiribojant nuo politizuoto įvykių vertinimo. Tiriami KGB ir jo pirmtakų planai lietuvių emigracijos atžvilgiu ir jų įgyvendinimas, organizacinės veiklos laimėjimai bei trūkumai, informacijos rinkimas, agentūrinio tinklo formavimas, „aktyvūs veiksmai“, propagandinės ir dezinformacinės akcijos ir daugelis kitų temų. Darbe pateikiama daug naujos faktografinės medžiagos. Taip pat skiriama dėmesio sovietų saugumo kaip institucijos vietos valstybinėje sistemoje apibūdinimui.

ENThe monograph examines and presents the reader the activity of the KGB against Lithuanian Diaspora. The book describes events in chronological order, on the basis of the remaining archived material, without any politicized assessment of events. Plans of the KGB and its predecessor regarding Lithuanian emigration and their implementation, achievements and disadvantages of organizational activity, collection of information, formation of agency network, "active actions", propaganda and disinformation campaigns and many other topics are dealt with. A lot of new factual material is presented in the work. Attention is also paid to the description of the KGB as an institution's place in the state system.

ISBN:
9786098183184
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/65603
Updated:
2022-01-21 19:42:40
Metrics:
Views: 42    Downloads: 4
Export: