The Role of human resources in extremities management

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Role of human resources in extremities management
Keywords:
LT
Žmogaus teisės / Human rights.
Summary / Abstract:

LTDažnėjant ekstremalioms situacijoms, didėjant jų griaunamajam poveikiui, stiprėja poreikis vis daugiau dėmesio skirti žmonių, turto, aplinkos bei valstybės interesų apsaugai nuo neigiamo tokių situacijų poveikio. Tam kiekvienoje šalyje veikia ekstremalių situacijų valdymo (toliau - ESV) sistema. Jos vykdomų funkcijų įvairovė ir veiklos sąlygų specifika reikalauja ypatingo personalo parengimo, užtikrinančio darbuotojų gebėjimą efektyviai ir operatyviai vykdyti užduotis ypatingomis sąlygomis veikiant žmogiškiesiems, organizaciniams ir aprūpinimo veiksniams. Veikla ypatingomis sąlygomis reikalauja suvokti atsakingų institucijų žmonėms ir procesams kylančias grėsmes, jas įvertinti ir numatyti priemones, kaip mažinti grėsmių pasireiškimo neigiamą poveikį. Viena iš tokių priemonių yra tinkamas darbuotojų pasirengimas veiklai ypatingomis sąlygomis. Nepakankama ESV personalo kompetencija gali sukelti valstybės valdymo sunkumų reaguojant į ekstremalias situacijas, o tai gali lemti papildomas netektis ir nuostolius. Todėl autorė nagrinėja vieną iš svarbiausių ESV sistemos problemų - personalo įtaką sistemos veiklos veiksmingumui. Siekiant šio tikslo, straipsnyje analizuojami viešojo valdymo pokyčiai ekstremalių situacijų sąlygomis; identifikuojamos Lietuvos institucijos, dalyvaujančios valdant tokias situacijas ir lokalizuojant, šalinant jų poveikį; nagrinėjama ESV sistemos veiklos specifika. Analizuojant personalo rengimo procesus ir jų problemas, vertinama žmogiškųjų išteklių įtaka ESV veiksmingumui. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Ekstremalių situacijų valdymas; žmogiškieji ištekliai; Piliečių teisių suvaržymas; Nepaprastoji padėtis; Karo padėtis.; Extremities management; Human resources; Restriction of human rights; State of emergency; State of war.; Ekstremalių situacijų valdymas; žmogaus teisių suvaržymas; Karo padėtis; State of war.

ENIn every State because of natural, technical, ecological or social hazards extreme conditions can emerge causing a danger to human lives, health, property or nature, peace. The Authorities are responsible for protection of people, property and State affairs against the impact of extremities. In order to ensure public safety and peace it can become necessary to transform governing of the State, to restrict some Human rights and freedoms, to apply some extraordinary powers. Managing and localizing Extremities states of Emergency and War can be implemented. The Author analyses what role Human Resources play in Extremities Management because one of the main elements influencing the effectiveness of ruling in Extreme conditions is preparation of Officials and Specialists to govern in state of Emergency or state of War. These states are complex, requiring not only additional organizational means and financial, material resources, but also the specific theoretical and practical preparation of the staff. The Officials can be required to work in peculiar, varying circumstances, to perform exclusive functions, to make expeditious decisions on which human lives can depend. Insufficient preparation of the staff can generate some problems of governing of State during localization of extremities and elimination after-effects. These possible problems may be the cause of additional death and loss. It must be considered that in extreme conditions it can be impossible to improve staffs skills therefore governing staff and specialists have to be trained still in normal conditions. [From the publication]

ISBN:
9955-25-156-5
Related Publications:
1990-2002 m. Lietuvos krašto apsaugos politikos raidos analizė / Algirdas Orenius. Viešoji politika ir administravimas. 2003, Nr. 6, p. 81-93.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6547
Updated:
2013-04-28 16:27:03
Metrics:
Views: 34
Export: