Lietuvos ekstremalių situacijų valdymo plėtros problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos ekstremalių situacijų valdymo plėtros problemos
In the Journal:
Summary / Abstract:

LTValstybė turi gebėti veiksmingai valdyti šalį ne tik palankiu metu, bet ir ekstremaliose situacijose. Valstybė, vykdydama savo pareigą -maksimaliai užtikrinti žmonių, turto ir aplinkos apsaugą tiek įprastomis, tiek ir ypatingomis sąlygomis, - sukuria ESV sistemą, kuri yra sudėtinė specifinė viešojo valdymo sistemos dalis. ESV sistemos veikloje galima skirti tris pagrindines kryptis - prevencijos ir stebėsenos. operacinio vadovavimo bei logistinės paramos. Bet kurios sistemos struktūra priklauso nuo sistemos vykdomų funkcijų. Jei nebus skinama pakankamai dėmesio tinkamos struktūros formavimui, gali susidaryti situacija, kai sistema nebus pajėgi realizuoti savo tikslų. Todėl vienas pagrindinių sistemos plėtros uždavinių yra struktūros, maksimaliai atitinkančios sistemos funkcijas, kūrimas ar tobulinimas iki funkcijas atitinkančio lygio. Siekiant užtikrinti lankstų, patikimą, ekonomišką ir efektyvų aprūpinimą, planuojant ESV sistemos plėtrą, reikia numatyti ir logistikos tobulinimo priemones. Susidarius ekstremalioms sąlygoms, kurias valdyti būtina naudoti nepaprastąsias priemones, turi būti pertvarkoma valstybės valdymo sistema. Tam būtinas teisinis pagrindas. ESV sistemos vykdomų funkcijų įvairovė, kelių lygių struktūra, veiklos sąlygų specifika reikalauja ypatingo personalo parengimo. Būtina sukurti personalo rengimo strategiją, aiškią skirtingo pavaldumo įstaigų planų bendriems veiksmams suderinimo tvarką.

ENA state must be able to efficiently govern a country not only in favourable time but also under extreme circumstances. A state, performing its duties, ensures the safety of its people, property, and environment at maximum extend in both usual and extreme conditions. It creates Crisis Management System (CMS) which becomes a specific part of its public administration system. CMS activities may be divided into three sectors: prevention and monitoring, operational management, and logistical support. The structure of any system depends on its functions. If the structure is formed without due attention, it may not be able to reach its objectives. Thus, one of the most important tasks in developing structures is the creation of a structure that maximally meets functions of the system, or improving it to such a level that will correspond to its functions. In order to ensure flexible, reliable, economical, and effective provision of CMS, it is necessary to foresee logistical development measures. In presence of extreme circumstances that may be managed by extraordinary measures, the state must reconstruct its management system. And this must be done on legal basis. The diversity of CMS functions, the multilevel structure, and the specifics of activities requires special training of personnel. Thus, it is important to develop personnel training strategy and clear coordination procedures in order to harmonise actions between institutions of different subordination.

ISSN:
1648-9098; 2424-337X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6546
Updated:
2018-12-17 11:49:17
Metrics:
Views: 41    Downloads: 8
Export: