Towards hydrogen economy in Lithuania

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Towards hydrogen economy in Lithuania
In the Journal:
International journal of hydrogen energy. 2006, Vol. 31, iss. 7, p. 861-866
Summary / Abstract:

LTVandenilinė energija gali vaidinti gyvybiškai svarbų vaidmenį sprendžiant problemas susijusias su energijos sektoriumi. Tarptautinės grupės buvo įsteigtos tam, kad sukurtų visame pasaulyje priimtinas vandenilinės ekonomikos vystymo strategijas. Nepaisant daugianacionalinio bendradarbiavimo, nacionalinės vandenilinės energijos technologijų vystymo strategijos yra labai įvairios skirtingose šalyse dėl kitokių tautinių apribojimų. Lietuva, taip pat atsižvelgdama į šalies ypatumus, dalyvauja savo vandenilinės energijos strategijos vystymo procese. Pirmoji šio straipsnio dalis analizuoja vandenilinės energijos komercializaciją Europos Sąjungoje, antrojoje dalyje nagrinėjamos specifinės problemos, susijusios su vandenilinės energijos technologijų pristatymu Lietuvos rinkai. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Vandenilio energijos technologija; Komercializacija; Vandenilio ekonomika; Hydrogen energy technologies; Commercialization; Hydrogen economy.

ENHydrogen energy can play a crucial role in addressing problems related to energy sector. International groups were established for the purpose of creating hydrogen economy development strategies applicable worldwide. Despite multinational cooperation, national hydrogen energy technology development strategies vary widely across countries due to varied national limitations. Lithuania, similarly, taking into account specific national features, participates in the process of developing its own hydrogen energy strategy. The first part of this article analyzes commercialization of hydrogen energy in the European Union; in the second part, the author examines specific problems related to introduction of hydrogen energy technologies to the Lithuanian market.

ISSN:
0360-3199
Related Publications:
The Ownership unbundling of electricity transmission system operators : the European Union policy and the case in Lithuania / Saule Milciuviene, Agne Tikniute. Inžinerinė ekonomika. 2009, Nr. 2 (62), p. 82-90.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6533
Updated:
2016-05-10 15:11:04
Metrics:
Views: 32
Export: