Įvadas

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėĮvadas
AutoriaiGimžauskas, Edmundas
ŠaltinisLietuva vokiečių okupacijoje Pirmojo pasaulinio karo metais, 1915-1918 : Lietuvos nepriklausomos valstybės genezė : dokumentų rinkinys / Lietuvos istorijos institutas ; sudarė Edmundas Gimžauskas Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2006. P. 15-58.
Reikšminiai žodžiai
LTDokumentų rinkinys; Lietuvos valstybingumas; Valstybės genezė; Lietuva vokiečių okupacijoje
ENCollection of documents; Lithuanian statehood; State’s genesis; Lithuania under German occupation
Santrauka / Anotacija

LTLeidinio „Lietuva vokiečių okupacijoje Pirmojo pasaulinio karo metais, 1915-1918. Lietuvos nepriklausomos valstybės genezė“ įvade ne tik pristatoma dokumentų rinkinio sudarymo principai bei jo santykis su pagrindu paimtu Petro Klimo 1919 m. išleistu dokumentų rinkiniu „Lietuvos valstybės formavimasis nuo 1915 iki Laikinosios vyriausybė sudarymo 1918“, bet ir plačiai bei detaliai nušviečiama gepolitinė Lietuvos valstybės formavimosi aplinka. Svarbus veiksnys Lietuvoje pradedant vystyti politinę veiklą buvo Vokiečių okupacinės valdžios interesai ir strateginiai planai, kurių pagrindu buvo sudaromos vienokios ar kitokios galimybės reikštis lietuvių politinei minčiai. Savo ruožtu Vokietijos poziciją lėmė platesnės tarptautinė padėtis: permainos kare, taikos derybų su Rusija eiga ir kt. Etnografinės Lietuvos idėjos įsitvirtinimui įtakos turėjo komplikuotai besiklostę santykiai su lenkais, tautinių interesų nesuderinamumas.

ENThe introduction to the publication Lietuva vokiečių okupacijoje Pirmojo pasaulinio karo metais, 1915-1918. Lietuvos nepriklausomos valstybės genezė (Lithuania in the German occupation during the years of the First World War, in 1915-1918. genesis of the Independent Lithuanian State) does not only present the principles of the formation of the collection of documents and its relation to the collection of documents Lietuvos valstybės formavimasis nuo 1915 iki Laikinosios vyriausybė sudarymo 1918 (The formation of the Lithuanian State from 1915 to the formation of the Provisional Government in 1918) issued by Petras Klimas in 1919 but also elucidates in detail the geopolitical environment of the formation of the Lithuanian State. The important factor in Lithuania when the political activity was begun to be carried out was interests of the German occupation authorities on the basis of which possibilities of one or another kind for the Lithuanian political thought were created. In its turn the position of Germany was determined by a broader international position: changes in the war, the course of peace negotiations with Russia, etc. Complicated relations that were forming with the Poles, incompatibility of national interests had an impact on the establishment of the idea of ethnographical Lithuania.

Mokslo sritisIstorija / History
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/6507
Atnaujinta2018-07-29 19:06:49
Metrika Peržiūros: 1