Įvadas veikalo "Mykolas Römeris. Lietuva. Studija apie lietuvių tautos atgimimą" lietuviškajam leidimui

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įvadas veikalo "Mykolas Römeris. Lietuva. Studija apie lietuvių tautos atgimimą" lietuviškajam leidimui
Alternative Title:
Introduction of the work "Mykolas Römeris. Lietuva. Studija apie lietuvių tautos atgimimą” (Mykolas Römeris. Lithuania. A Study about the Rebirth of the Lithuanian Nation) to the Lithuanian publication
Keywords:
LT
Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomi veikalo autoriaus pagrindiniai biografijos faktai, apžvelgiama jo akademinė bei visuomeninė-politinė veikla, aptariamos veikalo pasirodymo aplinkybės bei įvertinamas pats veikalas. Pažymima, kad šio veikalo koncepcijos pagrindu, jos rėmuose ir šiuo metu tebevykdomi lietuvių tautinio sąjūdžio tyrimai. Vertinant veikalą išskiriami bent keli šio tyrimo lygiai: politinė bei kultūrinė tautos istorija, tautinės bei pilietinės savimonės raidos istorija, sociologinis ir geopolitinis. Pateikiama jų trumpa charakteristika. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Knyga "Lietuva"; Tautinis atgimimas; Mykolas Romeris; Book „Lietuva“; Lithuanian national revival.

ENThe article presents main facts from the biography of the author of the work, reviews his academic and social-political activity, discusses the circumstances under which the work appeared and evaluates the work itself. It is noted that studies of the Lithuanian national movement are carried out on the basis of the conception of this work. In evaluating the work at least several level of investigation are distinguished: political and cultural history of the nation, the history of the development of national and civic awareness, as well as social and geopolitical levels. Their brief characteristics id presented.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6498
Updated:
2021-02-14 17:38:28
Metrics:
Views: 85    Downloads: 18
Export: