Įvadas veikalo "Mykolas Römeris. Lietuva. Studija apie lietuvių tautos atgimimą" lietuviškajam leidimui

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėĮvadas veikalo "Mykolas Römeris. Lietuva. Studija apie lietuvių tautos atgimimą" lietuviškajam leidimui
Kita antraštėIntroduction of the work "Mykolas Römeris. Lietuva. Studija apie lietuvių tautos atgimimą” (Mykolas Römeris. Lithuania. A Study about the Rebirth of the Lithuanian Nation) to the Lithuanian publication
AutoriaiMiknys, Rimantas
ŠaltinisLietuva : studija apie lietuvių tautos atgimimą / Mykolas Römeris ; iš lenkų kalbos vertė Žilvinas Norkūnas Vilnius: Versus aureus, [2006]. P. VII-XXIII.
Reikšminiai žodžiai
LTKnyga "Lietuva"; Lietuvių tautinis atgimimas
ENMykolas Romeris; Book „Lietuva“; Lithuanian national revival
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje pristatomi veikalo autoriaus pagrindiniai biografijos faktai, apžvelgiama jo akademinė bei visuomeninė-politinė veikla, aptariamos veikalo pasirodymo aplinkybės bei įvertinamas pats veikalas. Pažymima, kad šio veikalo koncepcijos pagrindu, jos rėmuose ir šiuo metu tebevykdomi lietuvių tautinio sąjūdžio tyrimai. Vertinant veikalą išskiriami bent keli šio tyrimo lygiai: politinė bei kultūrinė tautos istorija, tautinės bei pilietinės savimonės raidos istorija, sociologinis ir geopolitinis. Pateikiama jų trumpa charakteristika. [Iš leidinio]

ENThe article presents main facts from the biography of the author of the work, reviews his academic and social-political activity, discusses the circumstances under which the work appeared and evaluates the work itself. It is noted that studies of the Lithuanian national movement are carried out on the basis of the conception of this work. In evaluating the work at least several level of investigation are distinguished: political and cultural history of the nation, the history of the development of national and civic awareness, as well as social and geopolitical levels. Their brief characteristics id presented.

Mokslo sritisIstorija / History
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/6498
Atnaujinta2018-04-09 20:08:20
Metrika Peržiūros: 1