Lietuvos aplinkos teisės derinimo su Europos Sąjungos aplinkos teise problemos poveikio aplinkai vertinimo kontekste : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos aplinkos teisės derinimo su Europos Sąjungos aplinkos teise problemos poveikio aplinkai vertinimo kontekste: disertacija
Alternative Title:
The Problems of the compatibility of Lithuanian environmental laws with European Union environmental laws in the context of the Evaluation of Environmental Effects
Publication Data:
Vilnius, 2005.
Pages:
220 p
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus universitetas, 2005. Bibliografija.
Other Editions:
Dr. disert. santrauka: Probleme der Angleichnung des Litauischen Umweltrechts an das Umweltrecht der EU am Beischpiel der Umweltverträglichkeitsprüfung Vilnius, 2005 45 p
Summary / Abstract:

LT[...] Pagrindinis darbo tikslas – išskirti Lietuvos aplinkos teisės atitikties ES teisės normoms problemas, daugiausia dėmesio kreipiant į poveikio aplinkai vertinimo santykius reguliuojančias teisės normas, ir pasiūlyti šių problemų sprendimo būdus. [...] Pirmojoje dalyje atskleidžiami aplinkos teisės atsiradimą ES nulėmę veiksniai, aplinkos politikos ypatumai tam tikrais laikotarpiais, aptariamos EB steigimo sutartyje ir ES sutartyje įtvirtintos aplinkosaugos srities nuostatos, išryškinami aplinkos politikos principai, įvertinama ES kompetencija aplinkosaugos srityje. [...] Antrojoje dalyje tiriamos Lietuvos aplinkos teisės formavimosi prielaidos ir raida, daugiausia dėmesio sutelkiama į Lietuvos aplinkos teisės suderinimą su ES aplinkos teise. [...] Trečiojoje dalyje pateikiama išsami vieno iš ES aplinkos teisės institutų – poveikio aplinkai vertinimo – analizė. [...] Ketvirtojoje dalyje apžvelgiami pagrindiniai poveikio aplinkai vertinimo, kaip vieno iš Lietuvos aplinkos teisės institutų, raidos aspektai, įvertinama Lietuvoje galiojančio teisinio reguliavimo poveikio aplinkai vertinimo srityje atitiktis ES reikalavimams, pateikiami pasiūlymai, kaip tobulinti galiojančius teisės aktus, išskiriamos problemos, su kuriomis susiduriama Lietuvos aplinkos teisės aktus derinant su ES teisės aktais poveikio aplinkai vertinimo srityje ir juos įgyvendinant, siūlomi jų sprendimo būdai. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

EN[...] The main aim of this dissertation is to examine the problems of the compatibility of Lithuanian environmental laws with EU norms of law and to suggest ways of solving these problems. [...] The first part reveals the determining factors found in EU environmental laws, features of environmental policy at certain periods, discusses the implementation of the environmental regulations in the EC treaty and the EU treaty, reveals the principles of environmental policy and evaluates EU competency in the field of environmental protection. [...] The second part investigates the formation assumptions and development of Lithuania’s environmental laws, focussing mostly on the compatibility of Lithuania’s environmental laws with EU environmental laws. [...] The third part provides a detailed analysis of one of the EU environmental law institutions, the Evaluation of Environmental Effects. [...] The fourth part provides an overview of the main points of the Evaluation of Environmental Effects as one of the Lithuanian environmental law institutions, some aspects of its development, evaluates the legal regulation of the Evaluation of Environmental Effects currently valid in Lithuania and its compatibility with EU requirements. Suggestions are provided for the improvement of the current acts of law, focussing on the problems of the compatibility of Lithuania’s environmental laws with the EU acts on the Evaluation of Environmental Effects and their implementation, and suggestions for resolving the incompatibility.

Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6495
Updated:
2022-02-07 20:09:17
Metrics:
Views: 43
Export: