Poveikio visuomenes sveikatai ir aplinkai vertinimo santykio problema

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Poveikio visuomenes sveikatai ir aplinkai vertinimo santykio problema
Alternative Title:
Problem of the relation the public health impact assessment and the environmental impact assessment
In the Journal:
Sveikatos mokslai. 2006, Nr. 1-2, p. 108-111
Keywords:
LT
Aplinkos apsauga / Environmental protection; Sveikata / Health; Tarptautinė teisė / International law.
Summary / Abstract:

LTPoveikio visuomenės sveikatai vertinimo proceso teisinis reglamentavimas yra netobulas, reikalauja atitinkamų korekcijų. Praktikoje susiduriama su šio proceso ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo proceso santykio problema. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo išskyrimas į atskirą procesą yra teisinio „perreguliavimo" išdava. Būtina integruoti šiuos abu procesus į vieną procesą ir tokiu būdu padaryti efektyvesnį, aiškesnį ir priimtinesnį jį įgyvendinantiems subjektams. Taip būtų įgyvendinamas vienas iš Europos Sąjungos aplinkos teisės principų integruota aplinkos apsauga. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Aplinkos politika; Aplinkos teisė; Europos Sąjungos teisė; Poveikio aplinkai vertinimas; Poveikio visuomenės sveikatai vertinimas; Poveikis visuomenės sveikatai; Assessment of the impact on public health; Environmental impact assessment; Environmental law; Environmental policy; European Union law; Impact on public health; Public health impact assessment; The evaluation of the effects on the environement.

ENThe legal regulation of the public health impact assessment process is imperfect and needs certain corrections. In practice a problem of the relation between the above-mentioned process and the process of environmental impact assessment aperies. The distinction of the public health impact assessment as the separate process is an outcome of the legal "over-regulation". It is necessary to integrate both processes into one and to make it more clear, effective and more acceptable for the subjects implementing them. This is the way to implement one of the European Union environmental law principles - the integrated environmental protection. [From the publication]

ISSN:
1392-6373
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/18492
Updated:
2021-02-25 10:00:34
Metrics:
Views: 40    Downloads: 1
Export: