Antikinis mitas Vinco Mykolaičio‑Putino poemoje "Prometėjas"

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Antikinis mitas Vinco Mykolaičio‑Putino poemoje "Prometėjas"
Alternative Title:
Antique myth in the poem "Prometheus" by Vincas Mykolaitis-Putinas
In the Journal:
Teksto slėpiniai. 2013, Nr. 16, p. 45-54
Keywords:
LT
Antika; Komparatyvistika; Kūrėjas; Literatūra; Mitas, tragedinis mitas, antika, pasipriešinimas, vaizduotė, kūrėjas, mitinė sąmonė; Mitinė sąmonė; Prometėjo mitas; Tragedinis mitas; Vaizduotė; Vincas Mykolaitis-Putinas.
EN
A tragic myth; Antiquity; Comparative analysis; Creator; Imagination; Lithuanian literature; Myth, Tragic Myth, Antiquity, Resistance, Imagination, Mythic, Consciousness; Mythical consciousness; Prometheus myth; Vincas Mykolaitis-Putinas.
Summary / Abstract:

LTLietuvių poezijoje ypač gajus antikinis mitas – nuo XX a. antros pusės sutinkamas įvairių poetų kūryboje. Poetai mitus interpretuoja skirtingai, dėl to galima išskirti kelias mito raiškos formas: eksperimento (Nijolė Miliauskaitė), kaukės (Judita Vaičiūnaitė), analogijos (Alfonsas Nyka-Niliūnas), asociacijos (Tomas Venclova), moteriško mito (Miliauskaitė, Vaičiūnaitė) ir ironiško mito (jaunųjų autorių poezija). Vinco Mykolaičio-Putino mito permąstymas skiriasi nuo vėliau kūrusių poetų mito interpretacijų. Poemoje „Prometėjas“ (1958) Putinas seka Aischilo drama „Prikaltasis Prometėjas“. Joje pastebimas turinio ir raiškos panašumas į dramą. Abu kūriniai netgi susiduria su ta pačia skaitymo problematika: tiek Aischilo „Prikaltasis Prometėjas“, tiek Putino „Prometėjas“ yra kvietimai kovoti su tironija, despotizmu ir savivale. Analizės metu pastebima, kad Aischilą domina harmoningos būsenos problema, o Putinas šią problemą dar konkretizuoja – jis kelia klausimą apie kūrėjo harmoningos būsenos nebuvimą. Dėl kelių Prometėjo mito ir poemos „Prometėjas“ skirtumų (kurie poemą pritaiko savo meto skaitytojui) ir panašumų Mykolaičio-Putino poema „Prometėjas“ tampa tvirtu atskaitos tašku antikinio mito analizei lietuvių poezijoje. [Iš leidinio]

ENIn Lithuanian poetry, ancient myths are very vital. Since the second half of the 20th century they frequently occur in the works of various poets. Poets interpret myths in different ways; therefore, we can distinguish several forms of myth expression: that of the experimental (Nijolė Miliauskaitė), the mask (Judita Vaičiūnaitė), analogy (Alfonsas Nyka-Niliūnas), association (Tomas Venclova), feminine myth (Miliauskaitė, Vaičiūnaitė) and the ironic use of myth (in the poetry of younger authors). Vincas Mykolaitis-Putinas reconsideration of myth differs from the interpretations developed by later poets. In the poem "Prometėjas" (1958) Putinas is folowing Aeschylus’s play, "Prometheus Bound". In Putinas’s poem we can observe some similarities of content and expression to Aeschylus’s play. Both works encounter the same problematics of reading: both Aeschylus’s "Prometheus Bound" and Putinas’s "Prometėjas" can be read as calls to fight against tyranny, despotism, arbitrariness. During the course of the analysis one can note that Aeschylus is interested in the problem of a harmonious state, while Putinas even makes this problem concrete – he raises the question of the lack of a harmonious state in the poet. Because of the differences between the original Prometheus myth and the poem "Prometėjas" (the latter poem is adapted to the time of its current reader) and the similarities Mykolaičio-Putinas’s poem "Prometėjas" becomes a solid starting point for an analysis of ancient myth in Lithuanian poetry. [From the publication]

ISSN:
1648-6390
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/64848
Updated:
2020-05-04 13:51:36
Metrics:
Views: 217    Downloads: 32
Export: