S. Freudas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
S. Freudas / G. Baschelard’as: vaizduotės raktai
Alternative Title:
Freud / Baschelard: the keys to imagination
In the Book:
Keywords:
LT
Bachelard'as; Baschelard'as; Baschelardas, Gastonas; Freudas; Freudas, Sigmundas; Estetika / Aesthetics; Psichoanalizė / Psychoanalysis; Religija / Religion.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami klasikinės psichoanalizės pagrindiniai S. Freudo ir C. G. Jungo vaizduotės konceptai. Straipsnio autorius tyrinėja fantazavimo ryšį su sąmone ir pasąmone, psichine tikrove. Jis parodo, kokį svarbų vaidmenį klasikinė psichoanalizė suvaidino formuojantis europietiškajai psichoanalitinei estetikai. Ypač didelis dėmesys rodomas G. Baschelard’o asmenybei ir jo veikalams. G. Baschelardas esmingai papildė ir pagilino klasikinę ir poklasikinę psichoanalizę tam tikrais kultūros kompleksais. Juos suformulavo, tyrinėdamas mitus, pasakojimus, legendas, religijas ir gamtos mokslų, poezijos ir literatūros kūrinius. G. Baschelard’as įvedė materialiosios vaizduotės (jos keturių elementų - ugnies, vandens, žemės, oro) konceptą į dabartinę, moderniąją jos supratimo ir aiškinimo problematiką. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Bachelard'as; Baschelard'as; Baschelardas, Gastonas; Fantazija; Freudas; Freudas, Sigmundas; Psichoanalitinė estetika; Psichoanalizė; Religija; Vaizduotė; Baschelard; Baschelard, Gaston; Fantasy; Freud; Freud, Sigmund; Imagination; Psychoanalitical aesthetics; Psychoanalysis; Psychoanalytic Aesthetics; Psychoanalytical aesthetics; Religion.

ENIn the article Freud / Baschelard: the keys to imagination the concepts of imagination by Freud and Jung are analysed. The author of the article analyses the connection between phantasizing and consciousness, sub-consciousness, and psychic reality. The article proves the importance of the classical psychoanalysis for the development of European psychoanalitical aesthetics. A special attention is given to Baschelard's personality and works. Baschelard contributed to classical and postclassical psychoanalysis by adding certain complexes of culture. He formulated them by researching myths, stories, legends, religions, and the works of the Natural Sciences, poetry and literature. Baschelard introduced the concept of material imagination (the four elements - fire, water, earth and air) into its modern interpretation. [From the publication]

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/64617
Updated:
2020-03-12 13:54:15
Metrics:
Views: 25
Export: