Trauminė sovietmečio atmintis šiuolaikinėje lietuvių literatūroje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Trauminė sovietmečio atmintis šiuolaikinėje lietuvių literatūroje
Alternative Title:
Traumatic memory of Soviet times in contemporary Lithuanian literature
In the Journal:
Sovijus. Tarpdalykiniai kultūros tyrimai. 2016, t. 4, Nr. 2, p. 44-54
Keywords:
LT
Atmintis; Autobiografinė proza; Identitetas; Kultūrinė trauma; Lietuvių literatūra; Sovietmetis.
EN
Au-tobiographical prose; Cultural trauma; Identity; Lithuanian literature; Memory; Soviet times.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje gilinamasi į vyresniosios kartos lietuvių autorių tekstus, kuriuose reflektuojamas sovietmetis. Siekiama išsiaiškinti, kokios išryškėja semantinės dominantės, kokie homo sovieticus bruožai labiausiai išskiriami, kaip apie sovietmetį rašoma. Tyrime pasitelkiamas kultūrinės traumos konceptas, apibrėžiantis epochinius lūžius kaip labiausiai veikiančius visuomenę ir paliekančius traumuojančius prisiminimus, kurie tampa svarbūs kolektyvinėje ir kultūrinėje atmintyje. [Iš leidinio]

ENThis article delves into texts that are by Lithuanian authors of the older generation and that reflect Soviet times. It seeks to ascertain what semantic dominants emerge, which features of homo sovieticus are mainly distinguished, and how Soviet times are written about. This study draws on the concept of cultural trauma, which defines epochal breaks with the past as those that most greatly affect society and that leave traumatic recollections that become important in collective and cultural memory. [From the publication]

ISSN:
2351-471X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/64549
Updated:
2020-03-12 13:25:08
Metrics:
Views: 55    Downloads: 8
Export: