Europeanisation and policy space in Lithuania

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaAnglų kalba / English
AntraštėEuropeanisation and policy space in Lithuania
AutoriaiJurkynas, Mindaugas
KnygojeEuropeanisation and democratisation : institutional adaptation, conditionality and democratisation in European Union's neighbour countries . 2005, P. 149-162
Reikšminiai žodžiai
LTEuropos Sąjunga; Lietuvos partinė sistema; Seimo rinkimai
ENEuropeanisation; Demokratisation; Policy space
Santrauka / Anotacija

LTTransatlantinė integracija ir sugrįžimas į Europą buvo Lietuvos užsienio ir vidaus politikos modus vivendi ištisą dešimtmetį iki 2004 m. Europos „didžiojo sprogimo“. Tiek politinis elitas, tiek visuomenė pademonstravo stebėtiną sutarimą dėl vesternizacijos tikslų, kadangi tai suteikė „kietojo“ saugumo prieš Rusiją garantijas bei papildomai žadėjo ekonominę ir socialinę gerovę. Todėl nenuostabu, jog Europos integracija nesukėlė politinių jėgų pasidalijimo. Kita vertus, įdomu atskleisti užsienio politikos ir „Europos“ klausimų vaidmenį Lietuvos vidaus politikoje. Šiame straipsnyje analizuojama Europos dimensijos reikšmė politiniam konfliktui Lietuvoje. Pirma, straipsnyje nagrinėjamas partijų vaidmuo politiniame konflikte formuojant užsienio politiką, partinės sistemos pokyčiai po 2004 m. Seimo rinkimų, toliau pereinant prie ideologinių politinių partijų paveikslų analizės. Tyrime Europos integracijos siekių vaidmuo paskutiniuose rinkimuose bei referendume nagrinėjamas pasiremiant ekspertų išsakytais užsienio politikos reikšmės juose vertinimais. Daroma išvada, jog tiesioginis Europos integracijos poveikis šalies partinės sistemos poliarizacijai tebelieka ribotas.

ENTransatlantic integration and comeback to Europe has been modus vivendi in Lithuanian foreign and domestic policies for the whole decade until the European ‚big bang‘ in spring 2004. Both political elite and population showed a surprisingly broad consensus on Westernization, as it simply implied hard security guarantees from Russia including bonus of economic and social affluence. It is then a little wonder that European integration has not divided politics yet. Yet, it is interesting to find out the importance of foreign policy and „Europe“ in Lithuanian politics. This essay analyses the salience of the European dimension in Lithuanian political conflict. First, the article discusses party importance in foreign policy in political conflict and party system change after the last general election in 2004 and then turns to the ideological party profiles. Then, the investigation addresses European issues in the last elections and referendum and employs expert judgements about the relevance of foreign policy issues. The study concludes the direct impact of the European integration upon the polarisation of the party system has remained limited. [From the publication]

ISBN88-8398-038-7
Mokslo sritisPolitikos mokslai / Political sciences
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/6443
Atnaujinta2013-04-28 16:25:41
Metrika Peržiūros: 4