Vydūno požiūris į tautiškumą knygoje "Septyni šimtai metų vokiečių ir lietuvių santykių"

Direct Link:
Collection:
Sklaidos publikacijos / Dissemination publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vydūno požiūris į tautiškumą knygoje "Septyni šimtai metų vokiečių ir lietuvių santykių"
Alternative Title:
Vydūnas’ approach to national identity in his book "Seven hundred years of german-lithuanian rela tions"
Keywords:
LT
Lietuviai; Tautiškumas; Vokiečiai; Vydūnas (Wilhelm Storost; Vilhelmas Storostas, Storosta); Vydūnas, tautiškumas, lietuviai, vokiečiai.
EN
Germans; Lithuanians; Nationality; Nationality, Lithuanians, Germans; Vydūnas.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje remiantis Vydūno knyga „Septyni šimtai metų vokiečių ir lietuvių santykių“ nagrinėjama Vydūno požiūrio į tautiškumą genezė, esminiai jos momentai bei kultūrinė recepcija. Akcentuojami kultūriniai ir religiniai skirtumai, kurie XIX a. pabaigoje atvedė prie lietuviškosios savivokos sampratos skirtumų Didžiojoje ir Prūsų Lietuvoje. Straipsnyje tiriama kaip per tautiškumo suvokimą buvo realizuojamos atsinešti dar iš nacionalinio atgimimo epochos lietuvybės idėjų plėtros ir įtvirtinimo modeliai, pagrįsti skirtingų kultūriniu ir religiniu kontekstu. Tyrimų rezultatai rodo, kad net ir tos pačios tautos, tačiau besivysčiusios skirtingomis politinėmis ir religinėmis aplinkybėmis, atstovai siekdami bendro tikslo, gali jo kelius suprasti visiškai skirtingai. [Iš leidinio]

ISBN:
9789955188902
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/64420
Updated:
2022-01-05 15:41:48
Metrics:
Views: 11    Downloads: 2
Export: