Žemalės bažnyčia

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žemalės bažnyčia
Alternative Title:
Church of the Annunciation in Žemalė
In the Book:
Žemalė : gimtasis Dionizo Poškos kraštas / sudarytojai Povilas Šverebas, Rimantas Skeivys. Telšiai: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2007. P. 35-41
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Žemalės bažnyčia; Romantizmo architektūra Lietuvoje; Church in Žemalė; Architecture of Romanticism in Lithuania.
Keywords:
LT
Architektūra / Architecture; Religinis menas / Religious art; Romantizmas / Romanticism.
EN
Church in Žemalė.
Summary / Abstract:

LTŽemalės Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia – vertingas Lietuvos romantizmo architektūros paminklas. Straipsnyje, remiantis XVIII a. antrosios pusės ir XIX a. vizitacijos aktais bei inventorių aprašais, išsamiau aptariama Žemalės bažnyčios raida bei jos architektūriniai ypatumai. Medinė bažnyčia – Tirkšlių filija pastatyta 1731 m., ji buvo pailgo stačiakampio plano, apkalta lentomis, dengta dvišlaičiu malksniniu stogu. Po bažnyčia buvo įrengtas laidojimo rūsys Žemalės savininko K. L. Pilsudskio šeimai. Praėjus vos pusšimčiui metų pastatas sunyko. 1826-1827 m. pastatydinta nauja erdvi ir tvirta akmenų mūro bažnyčia, iki mūsų dienų pakitusi labai nežymiai. Jos formose susipina romantizmo ir liaudies architektūrai būdingi elementai: bebokštė, kresnų proporcijų, nesudėtingas halinis tūris, trinavė vidaus erdvė, perdengta plokščiomis medinėmis lubomis. Prie bažnyčios įrengimo XIX a. I pusėje ypač prisidėjo klebonas Adomas Gecevičius, kuris savo lėšomis sutvarkė 14 balsų vargonus, fundavo bažnyčios varpus. XIX a. pab. originalius ant sienų tapytus altorius pakeitė nauji, mediniai; pagrindinį įėjimą į šventorių apvainikavo monumentalūs liaudies architektūros tradicijoje modifikuoti barokinių formų vartai. Bažnyčia ne kartą atnaujinta (XIX a. II pusėje ir 1922 m.), dažnai teko tvarkyti nepatvarų stogą.

ENThe Žemalė Church of Annunciation is a valuable monument of Lithuanian architecture of Romanticism. The First Catholic Church in Žemalė was built most probably in the 17th century. The second wooden church was erected in the town in 1731. Since then deans and priests of Žemalė have upheld the tradition to fund the Church themselves, to obtain new pictures, sculptures and the interior equipment. Despite constant renovations of the building, the Church went into decay. In 1826 the owner of Seda manor Vladimiras Gadonas and the Dean Adomas Gecevičius funded the erection of the new Church. The latter was built of field stone-masonry construction, typical of Lithuanian architecture of Romanticism. The article states that the first masonry churches in the territory of Lithuania were built at the beginning of the 18th century, in north-western Lithuania. The influence of the German culture was strong. Some features of a spatial arrangement of the Žemalė Church (e.g. empora, deambulatory, two pulpits at the end of the empora, moderate interior decoration) are typical of protestant churches of the region. The author presupposes that the architect of the Žemalė Church could have arrived from Eastern Prussia or he was a local master strongly influenced by Protestant architecture. The Žemalė Church and the neighbouring Židikai Church (built in 1819-1821) could be considered to be the first examples of sacral architecture of Romanticism in Lithuania; their architecture encouraged highly professional architects to use masonry natural local field stones) in sacral buildings of the 19th century.

ISBN:
9955624647
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6401
Updated:
2020-08-29 10:07:41
Metrics:
Views: 29
Export: