Model aktywnego czytelnika na prowinciji byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego w I połowie XIX wieku

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Model aktywnego czytelnika na prowinciji byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego w I połowie XIX wieku
Alternative Title:
  • Aktyvaus skaitytojo modelis buvusios LDK provincijoje XIX a. pirmoje pusėje
  • Model of active readership in the regions of the former Grand Duchy of Lithuania in the first half of the 19th century
Keywords:
LT
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK); Socialinės grupės; Leidėjai; Knygų leidyba.
EN
Grand Duchy of Lithuania; Social groups; Publishers; Book publishing.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama buvusios LDK rytinių žemių skaitytojų socialinė ir profesinė sudėtis XIX a. pirmojoje pusėje. Tyrimo šaltinį sudarė knygų ir kitų leidinių užsakymai, siunčiami Vilniaus leidėjams Zavadskiams iš šešių Siaurės vakarų gubernijų provincijos. Iki šiol buvo laikoma, kad aktyviausių skaitytojų ratą sudarė pasiturintys bajorai. Tačiau tyrimas rodo, kad nuolatiniai knygų užsakovai buvo provincijos kunigai, karininkai, valdininkai, taip pat besiformuojančios inteligentijos atstovai, pirmiausia mokytojai ir gydytojai. Užsakymų turinys leido nustatyti priežastis, skatinusias domėtis knyga, populiariausias užsakomųjų spaudinių temas, skaitytojų vartojamas kalbas. Tačiau XIX a. pirmojoje pusėje nepavyko išskirti grupės, vadinamos „inteligentiška minia“, t. y. žemesniųjų valdininkų, pirklių ir amatininkų, juolab - darbininkų ir valstiečių. [Iš leidinio]

ENThis article deals with the problem of the socio-professional profile of the readership in the territory of the former Polish-Lithuanian Commonwealth in the first half of the 19th century. This study is based on business correspondence (mail orders) sent to the printing house owned by the publisher Józef Zawadzki. The publisher had a wide circle of recipients. The main group of active readers of Zawadzki s production was wealthy gentry, but the books were also purchased by priests, officials, military officers, and representatives of the emerging intelligentsia (mainly teachers and physicians) from various regions of the country. Thus, this article attempts to analyze the common reading practices and the popular culture of reading, as well as the circulation of books and linguistic preferences of recipients. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/63837
Updated:
2019-01-07 15:18:43
Metrics:
Views: 37
Export: