Konflikty wyznaniowe w Wilnie od początku reformacji do końca XVII wieku

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Konflikty wyznaniowe w Wilnie od początku reformacji do końca XVII wieku
Publication Data:
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016.
Pages:
799 p
Notes:
Bibliografija, rodyklės.
Contents:
Wykaz skrótów — Wstęp — Wilno w przededniu reformacji — Początki i rozwój reformacji w stołecznym mieście — Początki kontrreformacji i działalność jezuitów w Wilnie. Wprowadzenie kalendarza gregoriańskiego oraz pierwsze tumulty — Wprowadzenie unii brzeskiej oraz tumult z lat 1597-1599 — Rozstrzygnięcie konfliktu między zwolennikami a przeciwnikami unii w Wilnie — Dwie trudne dekady wileńskich różnowierców (1610-1632). Tumult z 1611 r. bractwo św. Ducha jako centrum prawosławia w wielkim księstwie Litewskim — Bezkrólewie 1632 r. a sytuacja wyznaniowa w Wilnie. Ataki na wileńskich luteranów oraz Kalwińska „katastrofa” z lat 1639-1640 — Okupacja moskiewska Wilna w latach 1655-1661 i jej skutki dla relacji międzykonfesyjnych w mieście — Unia i prawosławie w Wilnie po okupacji moskiewskiej. Tragedia kalwinistów wileńskich w 1682 r. — Żydzi wileńscy i tatarzy Łukiscy w XVI-XVII w. tumulty antyżydowskie — Wielo konfesyjne Wilno w drugiej połowie XVII w. na tle innych miast Rzeczypospolitej. Testamenty wilnian. Specyfika wileńskich cechów — Zakończenie — Aneks — Bibliografia — Wykaz ilustracji — Indeks nazwisk.
Keywords:
LT
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė; Vilnius, lotyniškasis miestas, rusėniškas miestas; Katalikų bažnyčia; Kalvinistų bažnyčia; Stačiatikių bažnyčia; Unitų bažnyčia; Disunitų bažnyčia; Tikybiniai konfliktai.
EN
The Grand Duchy of Lithuania; Vilnius; Latin town; Russian town; Catholic church; Calvinist church; Orthodox church; Unite church; Disunite church; Religoius conflicts.
ISBN:
9788323136002
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/63787
Updated:
2021-01-12 17:24:00
Metrics:
Views: 78
Export: