Nekilnojamojo turto apmokestinimo sumoderninimas Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nekilnojamojo turto apmokestinimo sumoderninimas Lietuvoje
Alternative Title:
  • Modernisation of taxes on real estate in Lithuania
  • Modernisation of property taxation in Lithuania
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 2 (80), p. 112-122
Keywords:
LT
Turtas / Assets.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama nekilnojamojo turto apmokestinimo problematika – autorius išsikelia tikslą išnagrinėti ir pakomentuoti nekilnojamojo turto mokesčio modernizavimo kryptis Lietuvoje. Pirmojoje straipsnio dalyje nagrinėjama nekilnojamojo turto mokesčio (toliau – NTM) samprata, pristatomi užsienio šalių NTM apibrėžimai. Lygindamas skirtingų valstybių mokesčių sistemas autorius remiasi Tarptautinio valiutos fondo ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos parengtomis mokesčių ir kitų valstybės pajamų klasifikacijomis. Antroji straipsnio dalis skiriama nekilnojamojo turto apmokestinimo būklei Lietuvoje 1995 - 2006 m.: aptariami žemės, įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto, valstybinės žemės ir valstybinio fondo vandens telkinių nuomos mokesčiai. Apžvelgdamas nekilnojamojo turto apmokestinimo reformą autorius aptaria bandymus plėsti NTM bazę ir 2005 m. birželio 7 d. priimto Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo nuostatas: nurodo jo naujoves lyginant su galiojančiu teisiniu reglamentavimu nekilnojamojo turto apmokestinimo srityje, pažymi problemas, kurios šiuo įstatymu visgi nebuvo išspręstos. Autorius siūlo ir savo nekilnojamojo turto apmokestinimo modelį: siūloma ir ateityje NTM taikyti tiek žemei, tiek kitam nekilnojamajam turtui, registruojamam Nekilnojamojo turto registre; pritariama fiziniams asmenims priklausančio nekilnojamojo turto, taipogi ir gyvenamųjų būstų, apmokestinimui; aptariama mokesčio tarifų problematika; savivaldybių vaidmuo administruojant NTM. Straipsnio pabaigoje pateikiami pasiūlymai NTM reformai Lietuvoje užbaigti.Reikšminiai žodžiai: Žemės mokestis; Įmonių ir organizacijų nekilnojamojo turto mokestis; Nekilnojamojo turto mokesčiai; Nekilnojamojo turto mokesčio sumoderninimas; Land tax; Real Estate Tax paid by Enterprisers and Organizations; Property Tax; Property tax modernization.

ENThe article analyses the topics of taxes on real estate and the author sets a goal to provide a study and commentary on the directions of modernising the real estate tax in Lithuania. The first part of the article deals with the concept of the real estate tax (hereinafter – RET), introduces the definitions of RET of foreign countries. Comparing the tax systems of different countries, the author uses the classification systems of taxes and other state revenues developed by the International Monetary Fund, the OECD and other countries. The second part of the article provides an overview of the situation of the taxation of real estate in Lithuania in 1995 - 2006: taxes of land and real estate of organisations, rent of the State-owned land and waters. Within the context of the reform of the taxation of real estate, the author discusses the attempts to extent the RET basis and the provisions of the Law on Real Estate Tax of 7 April 2005: notes its new features compared to the existing legal regulation in the area of real estate taxation, points out the problems, which still remain unsolved with this Law. The author also suggests his own model for the taxation of real estate: it is suggested to continue applying the RET both on land and other real estate registered at the Register of Real Estate; taxes on the real estate and residential housing held by natural persons is viewed positively; the issues of tax tariffs are discussed; the role of municipalities in administrating the RET. Recommendations to finalise the RET reform in Lithuania are provided at the end of the article.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6377
Updated:
2018-12-17 11:49:06
Metrics:
Views: 30    Downloads: 5
Export: