[Zranieni przez czas] : recenzija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
[Zranieni przez czas]: recenzija
In the Journal:
Keywords:
LT
Zranieni przez czas : współczesna literatura litewska.
Summary / Abstract:

LTParėmus Lietuvos mokslo ir studijų fondui bei Lietuvos mokslo tarybai Lenkijoje 2011 m. lenkų kalba buvo išleistas Izabelos Korybut-Daszkiewicz ir Joannos Tabor išverstas į lenkų kalbą lietuvių literatūros mokslininkų straipsnių rinkinys apie šiuolaikinę lietuvių grožinę literatūrą: "Zranieni przez czas: współczesna literatura litewska". Išvertus tai reiškia "Sužeisti laiko: šiuolaikinė lietuvių literatūra". Rinkinį sudaro Donatos Mitaitės ir Jūratės Sprindytės parašytas knygos įvadas ir 15 literatūrinės kritikos straipsnių, kurių autoriai yra: Aušra Jurgutienė, Dalia Satkauskytė, Loreta Jakonytė, Solveiga Daugirdaitė, Brigita Speičytė, Aušra Martišiūtė, Elena Baliutytė, Algis Kalėda, Loreta Mačianskaitė, Imelda Vedrickaitė, Jūratė Sprindytė, Donata Mitaitė, Kęstutis Nastopka, Dalia Striogaitė, Regimantas Tamošaitis. Dauguma straipsnių jau buvo skelbta lietuvių kalba autorinėse monografijose, pokonferenciniuose rinkiniuose ir moksliniuose žurnaluose. Rinkinys suteikia lenkų skaitytojams panoraminį vaizdą apie lietuvių prozą, poeziją, eseistiką ir dramaturgiją XX a. paskutiniųjų dešimtmečių ir XXI a. pradžios politinių ir visuomeninių permainų fone. Recenzijoje aptariami visi rinkinio straipsniai referuojant jų esminį turinį. Pažymėtina aukšta vertimo į lenkų kalbą kokybė, nors pasitaiko ir kai kurių netikslumų. Knyga vertinga ne tik Vidurio ir Rytų Europos šiuolaikinės literatūros tyrinėtojams, bet ir kiekvienam besidominčiam šiuolaikine lietuvių literatūra.

ISSN:
2081-6839
Related Publications:
  • Pędząc przez tunel czasu : nowe kierunki w literaturze litewskiej / Mindaugas Kvietkauskas, przełożyła Zuzanna Mrozikowa. Literatura na swiecie. 2005, no. 1-2, p. 323-337.
  • Powroty do Litwy / Czesław Miłosz, Tomas Venclova ; wybrała, opracowała i ułożyła w tom Barbara Toruńczyk ; współpraca Mikołaj Nowak-Rogoziński. Warszawa : Fundacja Zeszytów Literackich, 2011. 267 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/63502
Updated:
2020-05-05 08:42:06
Metrics:
Views: 11
Export: