Trys lietuviškosios Europos : tauta, Europa, ES dabartinėje tapatybėje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Trys lietuviškosios Europos: tauta, Europa, ES dabartinėje tapatybėje
Alternative Title:
Three Lithuanian europes: contemporary national, European, and EU identities
Publication Data:
Vilnius : Naujasis židinys-Aidai : 2014.
Pages:
207 p
Contents:
Pratarmė — Įvadas: neaiški Europa ir europietiškumo tautiniai modeliai — Europos tapatybės problemiškumas — Etnoso ir nacijos perskyros analogijos ribos — „Bendros“ Europos tapatybės problema — Viena iš tapatybių ar tautiškai prasminga Europa — Tautinė tapatybė kaip santykio modelis — Keletas tautiškumų: etnosimbolinės prieigos išplėtimas — Tautiškumo idėjos: prigimtinė kultūra, civilizacija ir valstybė — Europa tautiškumuose — Apie ką bus kalbama — Grobuoniška Europa ir tautos individualybės apsaugos — Lietuvių išskirtinė kilmė ir Europos saulėlydis — Politiškumas kaip tautiškumo apsauga — Tautinė individualybė be valstybės — (Valstybės) neatitikimai tautai — Traumuota barbarybė ir civilizacijos trauka — Statyti tautos tvirtovę — Civilizacinis tautiškumas ir Europos „vijimasis“ — Europą besivejanti kolonija — Karaliaus Mindaugo „atsigręžimas“ — Kultūros griuvėsiai ir Europos idealas — Civilizacinis vyksmas ir kultūrų dialogas — Pavytas ES tikslas ir gerųjų praktikų bruzdesys — Kad ES netaptų SSRS — Europietiška Lietuvos tauta — Tautos ribos — Dinamiška kultūra — Visuomenės sutartis civilizuotis — Kad Europa neprarastų prasmės — Suvereni tauta ir regionų Europa — Vytautas Didysis tarp Rytų ir Vakarų — Geopolitinis saugumas ir suverenumas — Europos krypties „susigrąžinimas“ ir regionai-tiltai — Regioninės lietuviškosios tapatybės apmatai — Tautinė tapatybė kaip savitas suverenumas — ES: politinė įvairovė ir sąjungų tinklai — Konfliktiškas lietuviškumo laukas ir nepanašios Europos — Dominuojantis etniškumas ir praktikos be tapatybės — Dominavimo įtvirtinimo praktikos: filtras ir dekoras — Tapatybių prasilenkimai ir konfliktai — Konfliktuojanti lietuvių kalba — Sava tauta, tautinė valstybė ir suverenumas — Nepanašios europos ir skirtingos sąjungos — Kokie europiečiai yra lietuviai? —Pabaigos žodis: ką su lietuviais padarė dešimt metų ES? — Summary — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Kultūra / Culture; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTPraėjus dešimtmečiui nuo Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą, knygoje aptariami lietuviškosios tapatybės santykio su europietiškumu pavidalai. Atrandamos bendrame tautinės tapatybės lauke iš dalies sugyvenančios ir konfliktuojančios trys „lietuviškosios europos“ ir trys jas atitinkančios Europos sąjungos. Lietuvos europėjimas lemia, kad ir iš kultūrinių į politinių diskusijų akiratį vis intensyviau patenka lietuvių kalbos, tautos suverenumo ir kiti tautinei savivokai svarbūs klausimai.Reikšminiai žodžiai: Tapatybė; Tautinė savivoka; Tautos suverenumas; Tradicija; Kultūra; Politika; European Union; Self-identification; National identity; Tradition; Culture; Politics; Europos Sąjunga (European Union).

ENThe question of Lithuania in Europe has been one of the most emotionally and intellectually stimulating during last decades. Joining the European Union in 2004 could be considered a breakthrough in contemporary Lithuanian identity, even though it was a process rather than an event. This event is also related to important cultural and political processes as Lithuania becomes more and more of a European-like state and society. They unavoidably transform the Lithuanian identity, encourage deeper reflection and understanding about what the Lithuanian nation and state are, how they relate to being European and EU, what model of EU we would consider a good place to live and create in. Ten years after joining EU these topics attract quite a lot of attention in Lithuania. However, the cultural attitudes towards EU in Lithuania are dominantly critical. The absence of a positive cultural image or perspective of EU or, rather, its weak presence is a paradox. The country has had ten years of experience inside EU, and last year Lithuania successfully enjoyed the Presidency to the EU Council. What inhibits Lithuanians from feeling as full-fledged Europeans? Why being European is sometimes experienced as an addition to the true and authentic Lithuanian self-identification or even as contrary to it? Why are Lithuanians still “rejoining” Europe, when are they going to finally be rejoined? What is the “Europe” that could be considered by Lithuanians to be meaningful, our own and worthy of efforts to create and defend? These are the main questions that have stimulated the ideas of this book. [...]. [From the publication]

ISBN:
9786099505992
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/63384
Updated:
2022-01-18 22:42:28
Metrics:
Views: 81    Downloads: 4
Export: