Kainų teisinio reguliavimo aktualijos Lietuvos elektros energijos rinkoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kainų teisinio reguliavimo aktualijos Lietuvos elektros energijos rinkoje
Alternative Title:
Problems of the prices' legal regulation in the Lithuanian electricity market
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 2 (80), p. 60-72
Keywords:
LT
Konkurencija / Competition.
Summary / Abstract:

LTLiberalizavus elektros energijos rinką pradėti taikyti nauji elektros energijos ir su jos tiekimu susijusių paslaugų kainų reguliavimo metodai. Susikūrė elektros energijos aukcionai ir biržos, kuriuose elektros energijos gamintojai ir tiekėjai prekiauja elektros energija, o jos kainą lemia rinkos dėsniai, tačiau elektros energijos perdavimas ir skirstymas išliko monopolinėmis veiklomis, kurių teikiamų paslaugų kainas reguliuoja valstybė. Straipsnyje siekiama atskleisti elektros energijos ir su jos tiekimu susijusių paslaugų kainų teisinio reguliavimo pokyčius ir tikslus konkurencijos bei tarpusavio integracijos principais grindžiamoje elektros energijos rinkoje. […] Pirmojoje [straipsnio] dalyje yra analizuojami elektros energijos gamybos sektoriaus teisinio reguliavimo uždaviniai, aptariami ES ir Lietuvos teisės aktai, reglamentuojantys elektros energijos gamybos kainų reguliavimą. Antrojoje […] atskleidžiami monopolinės elektros energijos persiuntimo rinkos kainų teisinio reguliavimo probleminiai aspektai. Trečioji straipsnio dalis yra skirta mažmeninės elektros energijos rinkos kainų teisinio reguliavimo analizei. […] Išanalizuota medžiaga leidžia daryti išvadas, kad veiklos elektros energijos rinkoje yra skirstomos į dvi grupes: į konkurencines veiklas ir į natūralias reguliuojamas monopolijas. Elektros energijos ir su jos tiekimu susijusių paslaugų kainų teisinio reguliavimo paskirtis – prižiūrėti kainas elektros rinkos sektoriuose, kuriuose veikia konkurencija, ir reguliuoti kainas monopoliniuose elektros energijos rinkos sektoriuose. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Elektros energijos rinka; Konkurencija; Kainų reguliavimas; Electricity market; Competition; Regulation of the price.

ENAfter the electric energy market had been liberalised, new methods to regulate the prices of electric energy and the services related to its supply were applied. Electric energy auctions and exchanges have been setup to allow energy producers and suppliers to trade in electric energy, which has its price shaped by the market laws, however the transmission and distribution of electric energy are still monopolist activity, with the service prices being regulated by the state. The article attempts to reveal the changes in and targets of the legal regulation of electric energy and services related to its supply on the electric energy market that is based on the principles of competition and mutual integration. […] Part one [of the article] analyses the objectives of the legal regulation of the electric energy production sector, discusses EU and Lithuanian legislation that regulates the regulation of electric energy production prices. Part two discloses the issues in the legal regulation of market prices of transmission of monopolist electric energy. Part three is devoted to analysis of the legal regulation of electric energy prices on the retail market […]. […] The material analysed allows concluding that activities on the electric energy market are broken into two groups: competitive activities and natural regulated monopolies. The purpose of the legal regulation of electric energy and services related to its supply is to supervise the prices in the power market sectors where competition is taking place and regulate prices in monopolist electric energy market sectors.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6335
Updated:
2018-12-20 23:10:22
Metrics:
Views: 37    Downloads: 5
Export: